Naar hoofdinhoud Naar footer

10 aandachtspunten voor keuze bedsensor en toezichthoudende zorgdomotica

Het gebruik van toezichthoudende zorgdomotica, zoals de bedsensor, kan zorgen voor meer nachtrust bij cliënten, meer persoonsgerichte zorg en minder onnodige controles tijdens avond- en nachtdiensten. Steeds meer zorginstellingen willen inzetten op deze positieve effecten. Maar hoe beslis je welke technologie je inzet? Vilans vroeg het zes zorgorganisaties die gebruik maken van toezichthoudende domotica voor het monitoren van het bed van de cliënt.

Vilans deed samen met AWIZ West-Brabant het afgelopen jaar waardebepalend onderzoek naar slimme bedsensoren, waarover nu de eindrapportage gepubliceerd is (zie daarvoor de pagina over de bedsensor op de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans).

In de rapportage ligt de focus op de volgende stappen van de Waardewaaier: het zorgpad voor en na de inzet van de bedsensor, de verwachtte en opgetreden effecten, en inzicht in de zachte en harde kosten en baten. Ook is als onderdeel van de concurrentieanalyse/marktonderzoek aanvullend onderzoek gedaan naar het keuzeproces voor toezichthoudende domotica.

Waar moet je aan denken bij het keuzeproces?

Op dit moment zijn er diverse opties voor toezichthoudende zorgdomotica met als uitgangspunt het monitoren van de cliënt in het bed: bedsensoren, camera’s met beeldinterpretatie of een kamerdekkend sensornetwerk. Wat is passend voor jouw zorgorganisatie?

Uitgebreide zorgdomoticasystemen worden al langer toegepast in de intramurale zorg. In het onderzoek wordt ingegaan op hoe deze systemen zich verhouden tot de inzet van bedsensoren en wat de overwegingen van zorgorganisaties zijn in het keuzeproces en hoe deze zijn veranderd over de tijd.

Bij de keuze spelen de volgende overwegingen een rol:

1. Visie van de zorgorganisatie 

Wat past bij de manier waarop jullie zorg willen verlenen? Wat is je visie op zorgtechnologie en meer datagedreven werken?

2. Ondersteuningsbehoefte van de zorgmedewerkers 

Waar lopen zorgmedewerkers het meest tegenaan? Op wat voor manieren zou toezichthoudende zorgdomotica ondersteunend kunnen werken, en hoe juist niet? Denk aan een specifieke focus op de ondersteuning in de nachtzorg.

3. Mogelijkheden binnen het vastgoed

Zo geven de zorgorganisaties aan dat bij tijdelijke, kleine of huurlocaties er vaak gekozen wordt voor een flexibel systeem, dat makkelijk te (de)installeren is. 

4. Comptabiliteit met (huidige) systemen en leveranciers

Past het binnen de huidige technische infrastructuur is belangrijk criterium. De meldingen moeten binnen kunnen komen op hetzelfde device, liefst in één omgeving. En het systeem moet eenvoudig uit te breiden zijn.

5. Informatie en inzichten vanuit de systemen

Verschillende systemen geven verschillende inzichten. De informatiebehoefte van de zorgorganisatie en samenwerking met leverancier zijn belangrijke overwegingen bij aanschaf. Het ene systeem heeft meer informatie over ‘in bed’, het ander weer meer over rondom het bed of de hele kamer.

6. Toepasbaarheid bij de doelgroep 

Elk type zorgdomoticasysteem heeft doelgroepen waarbij verwacht wordt dat het toegevoegde waarde oplevert.

Als ik naar onze locaties zit te kijken, kan ik me ook best voorstellen dat er locaties zijn waarbij je dus voor somatiek bijvoorbeeld alleen zo'n bedsensor in zou willen zetten, omdat je daar een vraag hebt op valgevaar, preventie of iets anders. Waarbij dat eigenlijk voldoende toepassing is en je dus niet de extra dingen hoeft op te leggen qua camera's, die best veel dingen opleggen die impact hebben op privacy.

Projectleider zorginnovatie, Carinova

7. Mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg

Zorgorganisaties geven aan dat de bijdrage aan persoonsgerichte zorg een belangrijke overweging was. Een uitgebreid systeem levert een bijdrage aan de bewegingsvrijheid voor cliënten. Positief is dat meldingen per systeem en cliënt anders – en dus persoonsgericht - ingesteld kunnen worden.

8. Privacyaspecten

Systemen kunnen gunstig en minder gunstig zijn voor de privacy. Een melding van ‘intentie om uit bed te komen’ zorgt ervoor dat zorgverleners minder ongevraagd en onnodig de kamer inlopen. Sommige zorgorganisaties willen camara’s niet teveel toepassen om zo min mogelijk inbreuk te doen op de privacy.

9. Installatie- en implementatieaspecten

Belangrijke aspecten voor soepele implementatie zijn enerzijds de betrokkenheid van de leverancier en anderzijds het eigenaarschap intern: is de vastgoedbeheerder, de IT medewerker, de innovatieadviseur of juist een ‘super user’ per afdeling verantwoordelijk.

10. Kosten en baten

Het in de lucht houden van deze systemen is kostbaar en om een gecombineerde inzet van technologieën te verantwoorden is het van belang de meerwaarde vast te stellen. Levert het wel arbeidsbesparing op? Of levert het juist betere kwaliteit van zorg op doordat de app inzichten geeft waardoor je meer persoonsgerichte zorg kunt geven?

Je kunt meer in detail lezen over het keuzeproces en de afwegingen van de zes geïnterviewde organisaties en de effecten, kosten en baten in de eindrapportage over de bedsensor op de Kennisbank Digitale Zorg.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen