Naar hoofdinhoud Naar footer

Interview - De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan aandacht voor het medische gebied alleen. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (IPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.

‘Positieve Gezondheid is een benadering die gaat over wat u zelf het meest van waarde acht in uw complete behandeling en begeleiding’, legt Huber uit. ‘Dat moet leidend zijn in alle keuzes die in het zorgtraject gemaakt worden. Om erachter te komen wat u écht het belangrijkste vindt in het leven, gebruiken we het model van het spinnenweb. Dat model hebben we intensief onderzocht om het zo praktijkvriendelijk mogelijk te maken. Alles staat omschreven in alledaagse termen, waardoor u als het ware in de spiegel kijkt wanneer u hem invult. Zelfreflectie is essentieel. Belangrijk is hóe daarna het gesprek over het spinnenweb wordt gevoerd. Voor de zorgverlener is vooral kunnen zwijgen belangrijk. Werken met Positieve Gezondheid gaat met name over goed luisteren.’

Maatschappelijke beweging

Minkman ziet Positieve Gezondheid als onderdeel van een brede maatschappelijke beweging. ‘Het feit dat steeds meer mensen steeds ouder worden, kun je als een ‘zorgprobleem’ zien. Maar je kunt er ook als een maatschappelijke verandering naar kijken, met allerlei uitdagingen en kansen. Naast mogelijkheden van hoogtechnologische geneeskunde en preventie, zal zorg steeds meer een aandachtservice worden die gaat over gezondheidsbevordering en omgaan met wat je in je leven tegen komt. Deze zal zich ook op andere gebieden richten en is dus breder dan aandacht voor het medische gebied alleen. Dit komt allemaal terug in het concept Positieve Gezondheid.’

Positieve Gezondheid in de praktijk

Voor de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk, is Vilans samenwerkingspartner van het Institute for Positive Health. ‘Voor de vertaling van concept naar de praktijk werken we met partners als Vilans’, zegt Huber. ‘We zijn een relatief kleine organisatie die niet de ambitie heeft om een trainingsbedrijf of een consultancybureau te worden. We focussen ons op het verder ontwikkelen en vertalen van ons concept naar de praktijk. Door partijen die de werkwijze willen implementeren door te verwijzen naar onze partners, kunnen we dat blijven doen. En groeit het bereik en de slagkracht van de beweging.’ 

Internationale samenwerking

Naast het partnerschap met het IPH spelen wij op verschillende manieren in op de ontwikkeling rond persoonsgerichte zorg en ‘Positief Gezond’. Minkman: ‘Denk aan projecten voor het bevorderen van integraal werken in de wijk waar of onderzoek naar de ontwikkeling en waarde van burgerinitiatieven. Ook op internationaal vlak zijn we met dit thema bezig. Zo starten we bijvoorbeeld nu in samenwerking met de World Health Organization (WHO) een onderzoek naar welke waarden cliënten, professionals en beleidsmakers belangrijk vinden in 28 verschillende landen. We benutten deze kennis voor de vernieuwing van governance die gericht is op samenwerkingsverbanden. Het brede perspectief van Positieve Gezondheid reikt zo van het primaire proces tot aan hoe we verbinden tussen organisaties’.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen