Naar hoofdinhoud Naar footer

Elmer Mulder draagt voorzitterschap RvT Vilans over aan Jolanda Buwalda

Na een periode van vijf jaar draagt Elmer Mulder het voorzitterschap van de raad van toezicht (RvT) van Vilans over aan RvT-lid Jolanda Buwalda. ‘In turbulente tijden heeft Vilans goed positie gepakt als de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Ik ga er dan ook met veel vertrouwen van uit dat de raden van toezicht en bestuur steeds de juiste koers zullen blijven houden.’

Mulder was sinds 18 maart 2015 voorzitter raad van toezicht, in opvolging van Hans Klein Breteler, die van 2006 tot 2015 het voorzitterschap invulde. Mulder zegt: ‘In die vijf jaar heeft Vilans veel veranderingen doorgemaakt. We moesten vaak onze positie bepalen. Zijn we er alleen voor alle zorgprofessionals of ook rechtstreeks voor de cliënt? Zijn we een marktpartij of semi-publiek? Doen we aan practice based of evidence based kennis? In al die dynamiek heeft de raad van bestuur van Vilans altijd met passie en power de juiste keuze weten maken. Altijd in constructief overleg met ons als toezichthouders.’

Bruggen slaan

Jolanda Buwalda nieuw lid raad van toezicht VilansJolanda Buwalda startte in januari 2016 als nieuw lid van de RvT en vulde hiermee de vacature in die eerder was ontstaan door het vertrek van Jopie Nooren. Over het voorzitterschap van Mulder zegt ze: ‘Het was in zekere zin een bijzondere keuze toen we Elmer Mulder kozen als voorzitter, gezien zijn lange staat van dienst in de ziekenhuiswereld. De cure en care zijn verschillende werelden met eigen dynamieken. Maar Elmer heeft als ambassadeur juist heel mooi bijgedragen aan de bruggen die we hebben gebouwd om meer verbinding te leggen tussen de medische wereld en de wereld van de langdurige zorg.’

In haar termijn wil Buwalda die ingezette lijn van verbinding tussen verschillende sectoren doorzetten. ‘Continuïteit is belangrijk. Die beweging naar evidence based kennis zetten we door met de uitbouw van de kennisinfrastructuur en verbinding met de academische netwerken. En ook de beweging die we hebben ingezet om niet zozeer digitaal te worden maar juist meer te zijn, met een digitaal fundament, zal voortgezet worden. Ook in tijden van corona blijkt Vilans betekenisvol te zijn. Voor professionals, bestuurders en beleid met haar praktische en communicatieve ondersteuning.’

Jolanda Buwalda is bestuursvoorzitter van VVT-organisatie Omring en was daarvoor werkzaam in het publieke domein en de gezondheidszorg in Amsterdam. Ze vervult daarnaast toezichthoudende en commissiewerkzaamheden inzake arbeidsmarkt, governance en zorg.

Vertrouwen

Mulder sluit af met het uitspreken van vertrouwen in het toezicht en het bestuur. ‘Ik ben trots op Vilans en het bestuur en toezicht. Ook in deze moeilijke tijden zullen ze steeds de juiste koers blijven houden.’

Elmer Mulder gaf leiding aan het Jan van Breemen Instituut, Slotervaartziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en het VUmc.

Vacature lid raad van toezicht

De huidige raad van toezicht bestaat uit mw. drs. A.J.J. Buwalda als voorzitter en de leden dhr. prof. mr. M.A.A.J. van den Bosch, dhr. drs. K. Donkervoort en dhr. drs. R. Smit. De raad van bestuur van Vilans wordt gevormd door mw. prof. dr. M.M.N. Minkman, voorzitter en dhr. drs. M.C.M. Bindels RC MAC, ad interim.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen