Naar hoofdinhoud Naar footer

Gelijke behandeling alle bewoners dankzij MGZ-project Midden-Limburg

Een einde maken aan de ongelijkheid in behandeling van hun bewoners. Met dat doel voor ogen begon zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen medio 2021 aan een experiment. Tijdens de online Netwerkbijeenkomst MGZ in de regio licht het zorgcentrum het project toe: ‘Dit is een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste mensen.’

Bij zorgcentrum Beek & Bos in regio Midden-Limburg wonen 91 mensen. Vóór het MGZ-project hadden twintig bewoners een ZZP-indicatie met behandeling, het overgrote deel van de bewoners had een indicatie zonder behandeling. Deze bewoners vielen onder hun eigen huisarts en daardoor moest het zorgcentrum samenwerken met zo’n tien verschillende huisartsenpraktijken. Ook werd er door deze 71 bewoners weinig gebruik gemaakt van de specialist ouderengeneeskunde en andere verpleeghuisdisciplines.

Save the date:  Landelijke Netwerkdag MGZ

Zet het vast in je agenda: op 22 november is de Landelijke Netwerkdag MGZ in Midden-Nederland (locatie volgt). 

Vast team op detacheringsbasis

Samen met het zorgkantoor vroeg Beek & Bos bij de Nederlandse Zorgautoriteit toestemming voor een experiment: zorg bieden voor alle bewoners via een ZZP-indicatie zonder behandeling en op zoek gaan naar een gezamenlijke invulling van de behandelcomponent. Beleidsmedewerker Marlon Donders legt uit: ‘Sinds juni 2021 werken we met twee preferente huisartsenpraktijken en een behandelteam bestaande uit een vaste, gedetacheerde specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en ergotherapeut. Ook hebben wij zelf een verpleegkundig specialist opgeleid, die tevens sparringspartner voor onze zorgteams is. Die zouden we ook graag inzetten als regiebehandelaar, maar zo ver zijn we nog niet.’

Verpleegkundig specialist

Beek & Bos had de voorkeur om regionaal met twee preferente huisartsenpraktijken te gaan werken. Dit is ook gelukt, maar vanwege interesse vanuit andere huisartsenpraktijken zijn er nu vier praktijken bij het project betrokken. Deze regionale samenwerking loopt goed. Zorgmanager Mariëlle Tijssen: ‘Zestig procent van onze bewoners zitten bij de twee preferente praktijken. Er zijn korte lijnen, we hebben regelmatig overleg en spreken onze verwachtingen naar elkaar uit.’ Ook de verpleegkundig specialist heeft haar draai gevonden in de organisatie. Eva van Meijel: ‘Ik ben bezig om me als verpleegkundig specialist verder te positioneren op de afdelingen, bij de huisartsen en paramedici. Ook leid ik de triage in goede banen en merk ik dat de meeste vragen naar mij komen als ik daar bezig ben.’

‘Financieel zijn de eerste resultaten van het experiment positief voor de BV Nederland’, vertelt beleidsmedewerker Donders, ‘De uren van het behandelteam kunnen we indienen bij het zorgkantoor, maar dat moet wel altijd met een verwijzing. De financiering van de verpleegkundig specialist is tot nu toe de grootste uitdaging. We kunnen dit declareren met dezelfde prestatiecode als de specialist ouderengeneeskunde, maar ook daar moet dus een eerste verwijzing aan vooraf gaan. Dit maakt het administratief lastig.’

Zelfde kwaliteit van zorg

Ambities heeft Beek & Bos genoeg: naast de borging wil het zorgcentrum de verpleegkundig specialist graag als regiebehandelaar, gaat het de triage doorontwikkelen en is het met Vilans bezig om een Effectenkaart te maken. Beleidsmedewerker Marlon Donders sluit af met een glimlach: ‘We zijn trots op ons MGZ-project. Alle bewoners kunnen nu dezelfde kwalitatieve ondersteuning en zorg krijgen. En we zijn blij met het enthousiasme en de samenwerking met de huisartsen.’ Ook tijdens deze MGZ-netwerkdag kan Beek & Bos na de presentatie rekenen op enthousiaste reacties. Deelnemers noemen het: ‘Impactvol, een leuke uitdaging, met een sterke rol van de verpleegkundig specialist.’

Benieuwd naar de andere sessies? 

Lees terug over wat tijdens de sessies voorbijkwam:

Deel deze pagina via: