Naar hoofdinhoud Naar footer

In 4 stappen informele zorg betrekken bij infectiepreventie

Gepubliceerd op: 12-06-2024

Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers is belangrijk voor toekomstbestendige verpleeghuiszorg. Dit geldt ook voor infectiepreventie. Uit een verkenning blijkt dat informele zorg graag hygiënisch wil werken. De kennis of toegang tot de juiste middelen ontbreekt soms alleen. En verwachtingen zijn onduidelijk. Ontdek hoe je in 4 stappen informele zorg bij infectiepreventie betrekt.

De betrokkenheid van informele zorg draagt positief bij aan kwaliteit van leven van oudere mensen. En mantelzorgers helpen hun naaste steeds intensiever. Daarnaast doen ze vaker complexere handelingen dan alleen welzijnsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan helpen bij de toiletgang.

Het risico op besmetting is bij deze handelingen groter dan bij welzijnsactiviteiten. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij infectiepreventie, zodat zij weten waarom rekening houden met hygiëne belangrijk is.

Stappenplan samenwerken met informele zorg in infectiepreventie

De volgende 4 stappen helpen om mantelzorgers en vrijwilligers op een goede manier te betrekken bij infectiepreventie.

Stap 1: Maak een hygiënebeleid voor informele zorg

In een hygiënebeleid is het belangrijk om vast te leggen wat ieders rol is en hoe zorgmedewerkers informele zorg kunnen betrekken. Dit geeft medewerkers houvast en duidelijkheid. Je kunt het hygiënebeleid voor informele zorg onderdeel maken van mogelijk beleid over de samenwerking met informele zorg.

Betrek een deskundige infectiepreventie in de ontwikkeling van het beleid. Zij kunnen adviseren op welke momenten en bij welke handelingen de noodzaak hoger is dat informele zorg zich aan bepaalde hygiënerichtlijnen houdt.

Stap 2: Onderzoek wat zorgmedewerkers nodig hebben

Onderzoek wat zorgmedewerkers nodig hebben om mantelzorgers en vrijwilligers de juiste informatie en goede instructies te geven. Zorgmedewerkers kunnen namelijk een rolmodel zijn voor informele zorg in het hygiënisch werken. En mantelzorgers en vrijwilligers willen juist graag meer informatie en instructies.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn vaak al gemotiveerd om hygiënisch te werken, omdat ze inzien dat de gezondheid van hun naaste of de bewoner kwetsbaar is. Het is van belang dat ze weten voor wie en waarom hygiënisch werken belangrijk is: voor hun eigen gezondheid, die van hun naaste of de bewoner, de gezondheid van andere bewoners, zorgmedewerkers en van mensen in hun eigen omgeving.

De zorgbegeleider van de bewoner kan diens mantelzorger voorzien van de juiste informatie. De vrijwilligerscoördinator kan de vrijwilligers voorzien van de juiste informatie. Organiseer waar nodig een training of bespreek het in een teamoverleg.

Stap 3: Bedenk hygiënehuisregels

Hygiënehuisregels geven informele zorg duidelijkheid over wat ze moeten doen rondom hygiëne. Betrek een deskundige infectiepreventie bij het opstellen van de regels. Het is belangrijk de regels zo simpel mogelijk te maken. Een voorbeeld van een regel is dat elke bezoeker de handen desinfecteert voordat diegene de afdeling oploopt. Een ander voorbeeld is dat elke bezoeker de handen goed wast na de toiletgang of voor het bereiden van eten.

Maak het naleven van de regels zo makkelijk mogelijk door te zorgen dat de nodige materialen op de juiste plek liggen, bij voorkeur in het zicht. Denk bijvoorbeeld aan een gevulde handdesinfectiepaal bij de ingang van de afdeling of handschoenen op een logische plek. Posters die goed in het zicht hangen, zoals bij de ingang van de afdeling, vallen op en herinneren iedereen aan de hygiënehuisregels. Een regelmatig gesprek over hygiëne met mantelzorgers en vrijwilligers herinnert hen eraan dat hygiëne belangrijk is en zijzelf ook vragen kunnen stellen over hygiëne.

Stap 4: Evalueer de uitvoering van het beleid

Samen met de medewerkers kun je evalueren of het beleid werkt, volledig is en het eventueel aanpassen. Vraag ook aan mantelzorgers en vrijwilligers of zij de aangeboden informatie en instructies begrijpen. En of deze informatie en instructies toereikend zijn om hygiënisch te kunnen werken. Vraag regelmatig aan mantelzorgers en vrijwilligers hoe het hygiënisch werken gaat en of ze nog vragen hebben.

Over de verkenning

Dit artikel is geschreven op basis van een verkenning door Vilans-adviseur Renske Schoon op het onderwerp informele zorg en infectiepreventie. In deze verkenning is gesproken met 7 zorgmedewerkers, 3 mantelzorgers en 4 vrijwilligers over het betrekken van informele zorg in infectiepreventie. Het stappenplan in dit artikel is geschreven op basis van de resultaten en aanbevelingen van de verkenning.

Doe mee aan 'Samen werken aan infectiepreventie'

Wil je aan de slag met het verbeteren van hygiënisch werken en het voorkomen van infecties? Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt jouw organisatie daar graag bij. Gedragsverandering en samenwerking staan in de aanpak centraal. Heb je interesse? Lees meer over het programma op de website van Vilans: Samen werken aan infectiepreventie

Deel deze pagina via: