Naar hoofdinhoud Naar footer

Leerbijeenkomsten helpen dementienetwerken op weg met Zorgstandaard

Gepubliceerd op: 19-09-2023

De Zorgstandaard Dementie is een belangrijk hulpmiddel voor professionals in zorg en welzijn om de juiste ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Het biedt regionale dementienetwerken handvatten om in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan. Om de netwerken goed op weg te helpen, organiseren Vilans en Movisie met Dementie Netwerk Nederland (DNN) maandelijks leerbijeenkomsten rondom de diverse en actuele thema’s uit de zorgstandaard.

Over de leerbijeenkomsten

De leerbijeenkomsten vinden plaats vanuit het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie. Dit programma maakt onderdeel uit van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en wordt aangestuurd door Dementie Netwerk Nederland (DNN).

Vilans en Movisie helpen de netwerken niet alleen op weg met kennis. Ze leggen nadrukkelijk ook de verbinding tussen de netwerken onderling, zodat die ook van elkaar kunnen leren. We spraken met Margreet Reitsma die als senior onderzoeker vanuit Vilans bij het project betrokken is.

Het programma loop nu acht maanden. Wat is je opgevallen?

‘We merken dat de netwerken op verschillende thema’s behoefte hebben aan informatie, kennis en tools. Denk hierbij aan goede dementiezorg – en ondersteuning voor specifieke doelgroepen zoals jonge mensen of migranten met dementie. Hoe bied je passende zorg aan deze groepen?

‘We organiseerden een webinar over samenwerken in netwerken. Gemeenten blijken hierin een lastige partij voor de netwerken dementie, terwijl zij voor mensen met dementie die thuis wonen een belangrijke rol spelen. Netwerken kunnen hierin veel van elkaar leren: binnen het ene netwerk loopt deze samenwerking met de gemeente(n) soepeler dan in het andere.

Leren van elkaar

Wat ook opvalt is dat de netwerken graag van elkaar wíllen leren. Wij halen de wensen en behoeften op: waar wil je meer over weten, waar kom je kennis te kort? We zien dat netwerken het fijn vinden om hun eigen voorbeelden en ervaringen met elkaar te delen.

Daarom brengen we netwerken met elkaar in contact bij deze bijeenkomsten. Zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. De kennis en goede voorbeelden delen we niet alleen bij bijeenkomsten, maar ook via de website zorgstandaarddementie.nl.’

Wat zijn uitdagingen in de dementiezorg?

‘De schotten in de zorg. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand met dementie zich wil voorbereiden op een uiteindelijke opname in een verpleeghuis. Om op een wachtlijst te komen heeft deze persoon dan een WLZ-indicatie nodig. In de wachttijd wordt de zorg dus al uit een ander potje betaald. Maar de situatie is nog niet veranderd en de persoon met dementie ontvangt nog dezelfde zorg als voorheen thuis.

De zorg kan dan duurder worden door andere eigen bijdragen en je kan met andere zorgverleners te maken krijgen. Dat soort knelpunten halen we op uit de bijeenkomsten. Die knelpunten kunnen wij niet allemaal oplossen, maar we kaarten het dan wel aan bij partijen die hier iets in kunnen betekenen.

Het programma loopt 3,5 jaar. Waar willen jullie staan in 2026?

‘Grappig dat je dat vraagt. We hebben net binnen het programmateam een sessie gehad over het delen van je dromen. Uiteindelijk gaat het erom dat er voor iedereen goede dementiezorg en -ondersteuning is. De regionale dementienetwerken spelen hierin een belangrijke en centrale rol.

De mensen die in het netwerk actief zijn hebben hiervoor een goed gevulde rugzak nodig, waardoor ze vol zelfvertrouwen zijn. Vanuit het programma blijven wij deze rugzak de komende jaren vullen.

Deel deze pagina via: