Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio bundelt krachten voor goede ouderenzorg

Ouderenzorgorganisaties uit de regio Apeldoorn en Zutphen gaan samenwerken om de veranderende en stijgende zorgvraag voor zorgbehoevende ouderen en kwetsbare doelgroepen aan te pakken. Ze starten hun actieprogramma met een gloednieuw platform.

De kijk op zorg aan en behandeling van ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis. Complexe zorgvragen nemen toe. Er moet iets veranderen om in de toekomst duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Niet concurreren

Het kennis- en informatieplatform van de regio is bedoeld voor zorgprofessionals en belanghebbenden in de ouderenzorg. Het uitgangspunt is samenwerken, ontwikkelen en realiseren in plaats van concurreren. Door kennis van specialistische zorg in de regio te concentreren krijgen cliënten de beste zorg.

Elkaar vinden

In het meerjarig programma van Apeldoorn en Zutphen staat de specialist ouderengeneeskunde centraal. Langs de actielijnen van anders werken, behandelen, organiseren, kennisdelen, opleiden, besturen en positioneren werken de zorgprofessionals en behandelaren aan innovatieve oplossingen om het kraptevraagstuk aan te pakken. Het delen van kennis en elkaar beter weten te vinden is een belangrijke eerste stap.

Uitdagingen ouderenzorg

De regio Apeldoorn-Zutphen kenmerkt zich de komende jaren als krimpregio. Er is binnen de zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Vacatures blijven lange tijd onvervuld. Terwijl de vraag verder toeneemt.

Het aantal ouderen met (complexe) zorgbehoeften in de regio Apeldoorn-Zutphen is in de afgelopen drie jaar met 13 procent toegenomen. De verwachting is dat de vraag naar ouderenzorg in de regio in de komende vijf jaar verder stijgt met 17 procent.

De meeste ouderen krijgen langdurige zorg in een instelling, maar zorg thuis neemt toe. Het personeelsbestand van de zorgorganisaties vergrijst, het ziekteverzuim is relatief hoog en administratieve lasten stijgen. Daarnaast neemt het potentieel aan mantelzorgers in de regio af terwijl hun bijdrage groeit.

Technologie

‘Met deze samenwerking bieden we zoveel mogelijk specialistische zorg in de regio’, aldus bestuurder Roy Dom van zorgorganisatie Nusantara. ‘Door kennis van specialistische zorg in de regio te concentreren krijgen cliënten de beste zorg. Deze ontwikkeling willen de zorginstellingen voortzetten. Zo zetten we meer technologie in waarvan de positieve bijdrage aan de zorg in de praktijk bewezen is.’

Lancering platform

Het platform SOG2025 is onderdeel van het gezamenlijke programma, waarin zorgorganisaties Stichting Nusantara, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, WZU Veluwe, Marga Klompé en Den Bouw samen met Zorgkantoor Zilveren Kruis onder het programma ‘Waardigheid en Trots in de regio’ meedenken en samenwerken. 

Het platform richt zich op medische zorgprofessionals en belanghebbenden uit de ouderenzorg in de regio. Door kennis en ideeën uit te wisselen realiseren de zorgorganisaties en zorgprofessionals praktische en innovatieve werkwijzen op het gebied van medische ouderenzorg, behandeling en ondersteuning voor de toekomst.

Meer weten

Deel deze pagina via: