Naar hoofdinhoud Naar footer

Johan Machiela: ‘Samen beslissen gaat om echte betrokkenheid’

In de zomermaanden laat Vilans professionals uit het veld aan het woord over wat Samen beslissen voor henzelf en voor hun werk betekent. In deze aflevering Johan Machiela, bestuurssecretaris bij MantelzorgNL.

Wat betekent Samen beslissen voor jou? 

Samen beslissen zie ik als een manier om iemand zo goed of volwaardig mogelijk te ondersteunen bij het maken van, soms moeilijke keuzes en bij beslissingen over zijn of haar gezondheid. Het is voor mij belangrijk dat een zorgprofessional en degene die zorg nodig heeft, al dan niet samen met een naaste), hun kennis, waarden en voorkeuren met elkaar bespreken. Volgens mij kom je dan pas echt tot de beste keuzes voor zorg en ondersteuning.

Kun je een voorbeeld geven van wat Samen beslissen voor een ander betekende? 

Mijn vader wordt ouder en wil graag op zichzelf blijven wonen. Voor mij als zoon en mantelzorger is het belangrijk om het gesprek met hem aan te gaan over wat er moet gebeuren om zijn wens ook te kunnen vervullen. Daarbij betrek ik de huisarts en zeker ook mijn broer en zus. Ik vind het soms moeilijk om met die veranderende rol om te gaan en daar invulling aan te geven. Maar het in alle eerlijkheid hierover hebben, geeft ons dat wel inzicht in hoe wij erin staan. Het gevolg is dat de ondersteuningsstructuur goed geregeld is en dat mijn vader tevreden is met hoe het gaat. 

Wie geef jij een ‘Samen beslissen'-pluim en waarom? 

De huisarts van mijn vader, Scholte in Twello! Ik vind de wijze waarop hij zijn rol invult en verantwoordelijkheid neemt zo goed dat hij van mij een ‘Samen beslissen’-pluim verdient. De huisarts is zeer betrokken, komt regelmatig even langs en weet wat mijn vader kan en wil. Daarop baseert hij zijn adviezen. Ik heb het gevoel dat bij hem de ‘kwaliteit van bestaan’ voorop staat. Mijn vader staat ook echt open voor zijn adviezen. 

Welke tip geef jij mee voor wie met Samen beslissen aan de slag wil? 

Als je serieus aan de slag wil met Samen beslissen, moet je je echt inleven in de zorgvrager, en zijn naasten. Dat vraagt soms eigen meningen kunnen en durven loslaten en accepteren dat de ander het leven anders, op zijn of haar manier, wil invullen. Luisteren, doorvragen en weer luisteren en dan samen een conclusie trekken. Het gaat om echte betrokkenheid van de zorgvrager. Vilans biedt een mooie toolkit voor professionals om dit in te vullen. Maar het begint bovenal bij de intrinsieke motivatie. 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen