Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Zorgsector werkt hard aan wetenschappelijke onderbouwing voor oplossingen ouderenzorg’

Hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde Wilco Achterberg zei vorige week in een artikel in Zorgvisie dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor de oplossingen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van de overheid. Vilans-expert Digitale Zorg Henk Herman Nap steunt de oproep van Achterberg voor meer wetenschappelijke onderbouwing in de ouderenzorg, maar ziet eveneens dat hier al veel stappen op worden gezet.

Met het programma WOZO wil het ministerie van VWS de ouderenzorg anders gaan organiseren. De WOZO-doelen zijn samengevat als ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Onder andere bij de derde pijler van het WOZO, digitaal als het kan, zet Achterberg in een artikel in Zorgvisie kanttekeningen. 'In de curatieve zorg zijn er goede onderzoeken geweest waaruit blijkt dat we door de inzet van digitale toepassingen kosten kunnen besparen. Maar die onderzoeken zijn gehouden onder een andere populatie. Als we naar onderzoek in de ouderenzorg kijken, is er nog heel weinig bewijs gevonden.'

Bewijs

Meer wetenschappelijke onderbouwing bij de oplossingen in de ouderenzorg is ook zeker hard nodig. Maar daar wordt op heel veel plaatsen al intensief aan gewerkt. Zo verschaft de Kennisbank Digitale Zorg voor veel digitale zorgoplossingen al een waardebepaling, zodat zichtbaar is wat de kosten en de baten zijn van een bepaalde zorgtechnologie. En elk nieuw onderzoek dat wordt gedaan naar oplossingen voor de ouderenzorg, voedt ook weer nieuw onderzoek. In de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg komt deze beweging nu krachtig op gang en daar zal nog veel wetenschappelijk bewijs uit voortkomen.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen