Naar hoofdinhoud Naar footer

Specialist ouderengeneeskunde Wilma Albers: ‘Infectiepreventie moeten we samen doen’

Gepubliceerd op: 28-09-2022

Wilma Albers is specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Van Neynsel en lid van de klankborgroep Infectieziekten van Verenso. In dit vraaggesprek gaat ze in de rol van SO’s in het verpleeghuis rond infectiepreventie en de urgentie van een multidisciplinaire aanpak. Ook blikt ze terug op de coronaperiode en deelt ze enkele praktische tips.

Welke rol vervult de SO in het verpleeghuis als het gaat om infectiepreventie?

‘Idealiter is er binnen ieder verpleeghuis een infectiecommissie. De specialist ouderengeneeskunde is hier onderdeel van. Maar zijn of haar rol is breder en met name gericht op diagnostiek en behandeling van infecties en meedenken over protocollen en beleid. Hoe schrijf je bijvoorbeeld passende antibiotica voor, mede om antibioticaresistentie bij cliënten te voorkomen? Daarnaast is het belangrijk om signalen aan management en bestuur door te geven. Als specialisten ouderengeneeskunde hebben wij niet altijd goed zicht op de uitvoering van infectiepreventie bij de dagelijkse zorghandelingen, bijvoorbeeld in de spoelkamer of bij handhygiëne. Signaleren is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ligt bijvoorbeeld ook bij een kwaliteitsverpleegkundige of aandachtsvelder infectiepreventie. Natuurlijk heeft de specialist ouderengeneeskunde wel een voorbeeldrol ten aanzien van infectiepreventie.’

Waar liggen kansen op het gebied van infectiepreventie?

‘Door COVID-19 is er veel meer urgentiebesef gekomen voor de noodzaak van infectiepreventie. Dat is een goede zaak en daar kunnen wij als specialisten ouderengeneeskunde bij aanhaken om infectiepreventie structureler op de kaart te zetten in de verpleeghuizen. Want naast COVID-19 moeten we ook de andere infectieziekten niet vergeten. Denk bijvoorbeeld aan urineweginfecties, MRSA, het norovirus en scabiës. Daarvan zijn terugkerend infecties en uitbraken in de verpleeghuizen.’

Waarom is het programma ‘Samen werken aan Infectiepreventie’ belangrijk?

Samen werken aan infectiepreventie is belangrijk omdat het multidisciplinair moet gebeuren. Ieder heeft een rol in infectiepreventie, zeker niet alleen een specialist ouderengeneeskunde. Als verpleeghuis deelnemen aan het programma is een goede manier om binnen je organisatie het thema op de kaart te zetten, bewustwording te creëren en alle medewerkers goede handvatten te bieden. We moeten het samen doen!’

Heb je tips voor collega-SO’s?

‘Plan met enige regelmaat tijd in je agenda om bij te lezen in de nieuwste protocollen en handreikingen over infectiepreventie op de website van Verenso en om je antibioticabeleid tegen het licht te houden. Ga er ook als artsengroep gezamenlijk mee aan de slag, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks Farmacotherapeutisch Overleg over antibiotica, en onderhoud contact met je ABR-zorgnetwerk. En ten slotte: attendeer jouw verpleeghuis op de mogelijkheid om deel te nemen aan het ondersteuningsprogramma van Samen werken aan infectiepreventie.’

Doe mee aan Samen werken aan infectiepreventie

Wil je aan de slag met het verbeteren van hygiëne en infectiepreventie in jouw organisatie? Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt je daar graag bij. 

Deel deze pagina via: