Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgrobot Hyodol zorgt voor dagstructuur én een knuffel

De Hyodol is een slimme sociale robot uit Zuid-Korea, bedoeld voor ouderen met dementie. Samen met medewerkers van De Haagse Hogeschool heeft kennisorganisatie Vilans in focusgroepen met zorgmedewerkers en ouderen de mogelijkheden van de Hyodol in de Nederlandse ouderenzorg in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder andere dat de Hyodol extramuraal inzetbaar is met verwachte positieve effecten op zelfstandigheid van de cliënt en vermindering van eenzaamheid, maar ook intramuraal en in de gehandicaptenzorg lijken er kansen te zijn voor de inzet van Hyodol.

Bob Hofstede is onderzoeker bij Vilans. Hij vertelt: ‘De Hyodol is een innovatie die we in Zuid-Korea zijn tegengekomen. Het is een sociaal maatje dat ondersteuning biedt in dagstructuur maar ook via sensoren data ophaalt. Door middel van een dashboard en een applicatie op de smartphone kunnen zorgverleners en mantelzorgers inzicht krijgen in het gebruik van de robot, berichten versturen en functies gepersonaliseerd instellen. Het kan reageren op aanraking en lieve zinnen uitspreken, ondersteuning bieden voor een gezond leven, informatie geven aan ouderen, ingesproken berichten afspelen en het cognitieve vermogen stimuleren.’

Kennisbank Digitale Zorg

Robotdieren en andere belevingsgerichte technologieën zijn onlangs toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg. De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg waarin we onafhankelijke informatie delen over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen.

Ervaringen cliënten en medewerkers

Hofstede vertelt over de verkenning: ‘Er was veel animo van zorginstellingen om mee te doen aan deze korte verkenning. In gesprek met cliënten en zorgmedewerkers hebben we dan ook veel informatie opgehaald. Cliënten vonden de robot leuk en gingen meteen de interactie aan. Ze zagen de robot als maatje en zouden het fijn vinden als de robot tegen hen praat en met hen zingt. De robot zou volgens ouderen ook gebruikt kunnen worden voor troost en geruststelling en tegen eenzaamheid.’ 

Wat betreft de medewerkers die meededen aan de verkenning waren de meesten ook enthousiast. ‘De kleren, kleuren en het formaat vielen in de smaak. De robot is zacht waardoor deze goed te knuffelen is, maar dit roept ook vragen op omtrent de hygiëne. Tot slot vonden sommige zorgmedewerkers de robot kinderachtig waardoor deze wellicht niet bij iedere cliënt is in te zetten.’

Waar is de Hyodol in te zetten?

Op het eerste oog zien zorgmedewerkers in de ouderenzorg kansen voor zowel extra- als intramurale inzet. Naast de ouderenzorg is er ook veel enthousiasme vanuit de gehandicaptenzorg.

Slimme Zorgestafette

Meer weten over de Hyodol? Tijdens de Slimme Zorg Estafette op maandag 5 februari tussen 10.00 en 10.30 praten Ilse Lelieveld en Bob Hofstede geïnteresseerden bij over het onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen