Nick Zonneveld

Nick Zonneveld

Scandinavische zorg niet veel goedkoper dan Nederlandse

Nederland geeft in vergelijking met andere landen veel geld uit aan langdurige zorg, maar het verschil is naar alle waarschijnlijkheid minder groot dan de internationale overzichten suggereren. De verschillen met Zweden en vooral Denemarken zijn juist relatief klein. Dat blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Vilans in opdracht van de Tweede Kamer.

19-03-2020

In het Vilans-rapport Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië (2019) is opgemerkt dat Nederland volgens de Europese cijfers aanzienlijk meer uitgeeft aan de langdurige zorg dan Denemarken en de andere Scandinavische landen. In navolging van dit rapport van vorig jaar wilde de vaste Kamercommissie voor VWS weten wat de verschillen in kosten verklaart. In het op donderdag 19 maart aan de Kamer aangeboden rapport Verschillen in uitgaven aan langdurige zorg tussen Nederland, Zweden en Denemarken komt een verrassende conclusie naar voren. Namelijk dat in afwijking van het beeld dat oprijst uit de officiële Europese OECD-cijfers, goede en toegankelijke langdurige zorg in Denemarken en Zweden niet aantoonbaar gepaard gaan met beduidend lagere uitgaven dan in Nederland.

Onderrapportage

Volgens de OECD-cijfers lagen de collectieve uitgaven aan de langdurige zorg in Nederland in 2017 1,2% van het BBP hoger dan in Denemarken en 0,5% BBP hoger dan in Zweden. Echter, omdat zogenoemde ‘welzijnsgerelateerde uitgaven’ aan langdurige zorg niet worden meegenomen in het totaalcijfer. Dat is een categorie van uitgaven aan overwegend sociale diensten en dergelijke. Omdat landen ook niet verplicht zijn deze component aan te leveren aan de OECD, ontbreken voor veel landen in de OECD-databank gegevens over deze component van de uitgaven aan langdurige zorg. In de Nederlandse zorgcijfers zoals het ministerie van VWS, het Centraal Planbureau en andere instanties die hanteren wordt deze component wél meegenomen. Hoogleraar beleid en zorg en Vilans-directeur Henk Nies: “Dit roept de vraag op of in Denemarken sprake is van onderrapportage: zijn de uitgaven in Denemarken en Zweden in werkelijkheid wellicht hoger dan wat aan de OECD is gerapporteerd?”

Duurder of goedkoper?

Op basis van beschikbare gegevens is daarom niet met zekerheid te zeggen of het Scandinavische model goedkoper of duurder is dan het Nederlandse, zegt Nies. “Niettemin kunnen we zeggen dat de verschillen in uitgaven en kosten van Nederland met de beide Scandinavische landen klein zijn, kleiner dan dat uit de internationale statistieken naar voren komt. Dat betekent dat Nederland niet per se dé ‘koploper’ is in uitgaven voor langdurige zorg, zoals lang gedacht is. Overeind blijft wel dat Nederland in de ‘kopgroep’ zit van geïndustrialiseerde landen wat betreft de uitgaven, samen met de Scandinavische landen. Echter, in Nederland hebben we ook zeer toegankelijke zorg en ondersteuning met een goede kwaliteit."

Download hier het volledige onderzoek

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl