Cynthia Hofman Dirk Lukkien Jeanny Engels Nick Zonneveld

Cynthia Hofman

Whitepaper - Persoonsgerichte zorg dilemma's en kansen

Hoe zorgen we in deze dynamische tijd ervoor dat mensen in kwetsbare posities persoonsgerichte zorg ontvangen die bij hun leefwereld aansluit? Op die vraag geven Vilans-onderzoekers antwoord in de whitepaper Persoonsgerichte zorg, kansen en dilemma’s. Zij stellen dat de coronacrisis het momentum is om dingen béter en ánders te doen. De publicatie biedt twee oplossingsrichtingen voor meer persoonsgerichte zorg: ‘digitale transformatie’ en ‘integrale samenwerking zorg en sociaal domein’.

20-07-2020

Download de whitepaper

Kansen en spanningsvelden

Ontwikkelingen in de zorg vragen een nieuwe manier van werken en een belangrijke rol is weggelegd voor technologie. Maar steeds staat ook de persoonlijke situatie van mensen centraal. Hoe gaan digitale transformatie van de zorg en persoonsgericht werken samen? We zien kansen, maar ook spanningsvelden. De publicatie laat aan de hand van 3 voorbeelden zien dat een persoonsgerichte benadering en digitalisering elkaar kunnen versterken, maar ook kunnen schuren. Dat vraagt om een positief-kritische houding tegenover de digitale transformatie. Digitale transformatie gaat om meer dan enkel de inzet van technologie. Het gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de cliënt centraal staat en digitaal de norm is.

Door coronacrisis meer opportuun

Zaken waarbij technologie een ondersteunende rol kan spelen zijn tijdens de coronacrisis nog meer opportuun geworden. Zorg op afstand leveren door te beeldbellen, tijdbesparende middelen zoals een medicijndispenser inzetten, via bewegingssensoren inzicht krijgen in de leefstijl van thuiswonende ouderen en dagstructuur bieden door middel van sociale robots. Een hoop technologische middelen waren al voorhanden, maar de plotselinge omschakeling naar een 1,5 meter samenleving heeft geleid tot een grotere vraag naar technologie, en een enorme boost in het gebruik van oplossingen zoals beeldbellen. Tijdens de coronapandemie is veel innovatie stil komen te liggen, maar tegelijkertijd kan de digitale transformatie van zorg in crisistijd dus ook versnellen, juist nu kwetsbare mensen nóg kwetsbaarder zijn door corona. 

Integrale samenwerking belangrijk

De pandemie heeft ook laten zien hoe belangrijk integrale samenwerking in de zorg en sociaal domein is. Denk aan afstemming tussen huisartsenpraktijken, sociale wijkteams, ziekenhuizen en zorgorganisaties. Aan hoe om te gaan met cliënten met corona die wonen in instellingen van ouderen- of gehandicaptenzorg of gebruik maken van dagbesteding. Of aan eenzaamheid die ontstaat door de lockdown-maatregelen en die alle domeinen treft.

Uitdagingen verkennen

Zeker in tijden van COVID-19 bleek het steeds ingewikkelder om kwetsbare mensen en hun naasten goede zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij hun leefwereld. Dat is geen exclusieve zaak meer voor individuele zorgverleners en organisaties. Goede, passende oplossingen vragen om een integrale aanpak met verbinding tussen zorg en sociaal domein. Zes managers en bestuurders uit verschillende sectoren kwamen in 2019 bij elkaar om de uitdagingen te verkennen en hun toekomstvisie te delen. Wat komen zij tegen in de praktijk en wat staat hen de komende twee jaar te doen? De publicatie geeft hun bevindingen weer.

Recente ontwikkelingen

Vilans bracht in 2019 recente ontwikkelingen in kaart rond persoonsgerichte zorg. Daaruit werden twee onderwerpen gekozen waarvan het verwachtte dat die konden bijdragen aan passende oplossingsrichtingen voor de praktijk en vragen opriepen hoe dat goed te doen. Vilans organiseerde twee bijeenkomsten om de vragen rondom beide onderwerpen inzichtelijk te maken en te zoeken naar kansen en oplossingsrichtingen. In de zomer van 2020 zijn de bevindingen verrijkt met inzichten uit de coronacrisis. De publicatie wil bestuurders en beleidsmedewerkers van organisaties in de langdurende zorg inzicht geven en inspireren om aan de slag te gaan met de digitale transformatie en integraal werken, en op zoek te gaan naar wat die voor de cliënten en voor de medewerkers van zorgorganisaties kunnen betekenen.

‘Juist in deze periode, waarin onze stelsels en medewerkers in de zorg onder grote druk komen te staan, zijn deze oplossingsrichtingen relevanter dan ooit en is er ruimte voor het doen van dingen die eerder niet leken te kunnen. Pak dus dit moment!’, adviseren de onderzoekers.

Download de whitepaper

Download ook de publicatie 'Bundeling van zorgtechnologie'

Meer informatie? Neem contact op met:

Jan WillemSenior communicatieadviseur
Jan Willem
Bloemen
Senior communicatieadviseur j.bloemen@vilans.nl 06 15 14 99 07
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl