Naar hoofdinhoud Naar footer

Format: hoe organiseer je een toekomstgerichte werksessie infectiepreventie in jouw organisatie?

Je wilt in jouw organisatie duurzaam aandacht voor hygiënisch werken en het voorkomen van infecties. En je vindt het belangrijk om actie te ondernemen en om de basis op orde te krijgen en te houden. Het liefst samen met alle betrokkenen op het gebied van infectiepreventie. Samen hebben jullie immers veel kennis en kunde in huis. Ga dan aan de slag met het format voor het organiseren van een toekomstgerichte werksessie infectiepreventie, ontwikkeld door ActiZ en ZiP company, en zet een goede eerste stap.

Werkwijze werksessie infectiepreventie

De werksessie infectiepreventie is een maximaal 3 uur durende bijeenkomst waarin betrokkenen op het gebied van infectiepreventie met elkaar in gesprek gaan. De sessie is bedoeld om samen inzicht te krijgen in:

 • waar je als organisatie staat op het gebied van infectiepreventie en waaraan je wilt gaan werken.
 • wat er nodig is om de samenwerking en de deskundigheid over het thema infectiepreventie te versterken.

De sessie eindigt met heldere resultaten en concrete vervolgstappen waarmee de organisatie verder kan.

Format: in 7 stappen een werksessie organiseren

Het format voor de organisatie van een werksessie infectiepreventie biedt een heldere beschrijving met doelstellingen, aandachtspunten en tips bij de 7 stappen die je doorloopt.

 • Stap 1: Oriëntatie ‘Is de werksessie iets voor ons?’
 • Stap 2: Voorbereiding
 • Stap 3: Uitnodiging en voorbereidende opdracht
 • Stap 4: Draaiboek opstellen
 • Stap 5: Uitvoering werksessie met behulp van een draaiboek
 • Stap 6: Evaluatie
 • Stap 7: Willen we een vervolgsessie?

Download format werksessie infectiepreventie

 • Download het format voor de werksessie infectiepreventie (zie download onderaan deze pagina)

Tips voor organisaties die de werksessie willen gebruiken

 • Zorg voor een zo divers mogelijke groep deelnemers.
 • Zorg voor goede informatie vooraf.
 • Bespreek voorbeelden die herkenbaar zijn uit de praktijk.
 • Het is heel fijn om een externe begeleider bij de sessie te hebben die de werksessie voorzit en helpt om de groep in te laten zien waar ze op dit moment staan en die meedenkt in waar ze naar toe willen en wat daar dan voor nodig is.
 • Betrek een bewoner of familie.
 • Bewaar de resultaten goed en zorg dat de deelnemers ook een overzicht krijgen.

Ervaringen zorgorganisaties met de werksessie infectiepreventie

Bekijk de video waarin zorgorganisatie Raffy-Leystroom vertelt over hun goede ervaringen met de werksessie:

YouTube video thumbnail

Doe mee aan Samen werken aan infectiepreventie

Wil je aan de slag met het verbeteren van hygiëne en infectiepreventie in jouw organisatie? Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt je daar graag bij. 

Meer weten

Publicatiedatum

09-01-2023

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Programma's / projecten

Samen werken aan infectiepreventie