Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Gepubliceerd op: 27-05-2022

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Experts van Waardigheid en trots hebben onderzoek en ervaringen samengevoegd tot een kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken.

Word samen wijzer in je werk!

Waardigheid en trots beveelt de volgende 3 artikelen aan:

  1. De Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken
  2. Artikel: Domeinoverstijgend samenwerken: het kan en het werkt!
  3. Interviewserie experimenten domeinoversteigend samenwerken

Drie experimenten domeinoverstijgende samenwerking

De aanleiding voor het maken van dit dossier waren drie experimenten over domeinoverstijgende samenwerking. Met als uitgangspunt: goede zorg voor kwetsbare ouderen. Zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het resultaat mag er zijn. Kwetsbare ouderen kunnen beter hun eigen leven leiden door samenwerking over de domeingrenzen van het zorgstelsel. En, beslist niet onbelangrijk: met domeinoverstijgend werken worden veel kosten bespaard in de Wet langdurige zorg (Wlz). Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verdiepende interviews experimenten

De zorgaanbieders Maria-Oord, Opella en NNCZ initieerden de drie experimenten in Dongen, Ede en Hollandscheveld. Zij deden dat in nauwe samenwerking met de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt in Hollandscheveld. Lees het drieluik over de experimenten domeinoverstijgend samenwerken:

Wegwijzer

Alle ervaringen en lessen uit de drie experimenten zijn gebundeld in de ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken’. De wegwijzer legt uit wat de (on)mogelijkheden van de verschillende domeinen zijn, gaat in op netwerkvorming en beschrijft de aanpak en werkwijze in Dongen, Ede en Hollandscheveld. Je vindt er verwijzingen naar meer (achtergrond)informatie en vooral heel veel tips.

Animatievideo

In deze animatievideo zie je een korte uitleg over domeinoverstijgend samenwerken en wat dit kan betekenen voor de cliënt. Deze animatie is tot stand gekomen samen met Opella, koploper in domeinoverstijgende samenwerking.

YouTube video thumbnail

Tips: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken

René van het Erve, themacoördinator Domeinoverstijgend Samenwerken vanuit Waardigheid en trots op locatie: ‘Bij domeinoverstijgend samenwerken gaat het erom de verschillende wetten en werkvelden beter bespeelbaar te maken en financiers en uitvoerende partijen bij elkaar te brengen. Met steeds hetzelfde idee voor ogen: betere zorg en ondersteuning voor kwetsbaren die tussen wal en schip dreigen te vallen.’ Bijkomend voordeel: domeinoverstijgend werken kan leiden tot een besparing van de kosten, ontlasting van naasten, cultuurverandering en uitstel van opname in het verpleeghuis.

Video: Domeinoverstijgend samenwerken – veelbelovend voor ouderenzorg

Op het Waardigheid en trots-congres op 4 juli 2022 vond een sessie plaats over de experimenten met domeinoverstijgend samenwerken. Bekijk hieronder de opname van deze sessie.

YouTube video thumbnail

Kijk ook andere sessies, de talkshow en de plannen van minister Conny Helder terug.

Online bijeenkomst Zicht op domeinoverstijgend samenwerken

Op 12 mei 2021 organiseerden we de online bijeenkomst Zicht op domeinoverstijgend samenwerken. Kijk de bijeenkomst terug op YouTube:

Wetswijziging Wlz

Wanneer zorg nodig is die de verschillende domeinen van de Wlz, Wmo en Zvw overstijgt, ontstaan regelmatig problemen. Zo kunnen crisissituaties ontstaan die leiden tot een ziekenhuisopname of een verhuizing naar het verpleeghuis, terwijl dit was te voorkomen met beter passende en goedkopere interventies in de thuissituatie. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wlz om deze preventieve interventies mogelijk te maken.

Publicaties over domeinoverstijgende samenwerking

Deel deze pagina via:

Soort

Achtergrond