Naar hoofdinhoud Naar footer

Reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’

Inwoners die informatie zoeken of hulp nodig hebben, willen graag snel en effectief geholpen worden op een manier die past bij hun situatie. Het proces van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning, moet vloeiend verlopen. Of dat nu gebeurt bij een sociaal (wijk) team, een jeugd- en gezinsteam of bij een ander toegangsloket. Maar dat lukt niet altijd. De reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ helpt u als gemeente te reflecteren op de toegang.

Soms raken inwoners verstrikt in een web van regels en bureaucratie, systemen werken niet mee of professionals werken niet goed samen. Ook professionals en beleidsmedewerkers raken het spoor soms bijster. Welke ruimte hebben zij om te handelen en een passend plan op te stellen? Zijn regels en protocollen ondersteunend? Kunnen en mogen ze er beargumenteerd van afwijken? Of benutten zij die ruimte - om welke reden dan ook - niet optimaal? Al deze vragen komen aan bod in deze tool aan de hand van een aantal gespreksthema’s. Bij de toegang tot passende zorg spelen naast de wijkteams veel andere partners een rol. Dat zijn bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige, de professional van een zorginstelling, de wijkagent en de schoolmaatschappelijk werker.

Waarom deze reflectietool?

‘Ruimte geeft vaart’ kunt u gebruiken in uw gemeente om te reflecteren op de toegang. Doe dat samen met:

  • beleidsmedewerkers van gemeenten en (wijkteam)professionals om te reflecteren op de manier waarop de toegang naar zorg en ondersteuning is vormgegeven; 
  • bestuurders die een rol spelen in het faciliteren van die professionele ruimte;
  • geïnformeerde inwoners of cliëntvertegenwoordigers die kunnen helpen bij het reflecteren op de huidige toegang.

De reflectietool geeft structuur aan de gesprekken die jullie voeren en helpt om commitment te krijgen voor het aanpakken van knelpunten en het verbeteren van processen rond de toegang tot zorg en ondersteuning.

Hoe gebruikt u de reflectietool?

Op de voorkant van deze reflectietool staat een praatplaat. U kiest een gespreksthema op de praatplaat met de 9 thema’s. Om te bepalen welk thema u wilt bespreken, vult u per thema de schaalvraag in. De reflectietool leidt u verder door het gesprek heen.

Publicatiedatum

01-01-2017

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands

Auteur

Barbara de Groen, Annelies Kooiman, Nikki Udo, Herma Ooms

Programma's / projecten

Integraal Werken in de Wijk (IWW)