Naar hoofdinhoud

Barbara de Groen

Senior adviseur - Strategisch advies en netwerken

Je fit voelen is heel belangrijk. Het maakt meedoen aan de samenleving gemakkelijker en dat kan weer bevorderlijk zijn voor je gezondheid. In mijn optiek wordt fit zijn door veel meer factoren bepaald dan een gezonde leefstijl alleen. Zelfredzaam zijn, sociale contacten en participeren zijn vaak net zo belangrijk. Naast eigen inspanningen, hebben verschillende organisaties in het medische en het sociale domein hierin een rol. Samenwerking is de sleutel.

Integrale zorg en lokaal organiseren

Als senior adviseur bij het team Lokaal Organiseren van Vilans, zet ik mij in voor het realiseren van integrale zorg dichtbij huis met aandacht voor kwaliteit van leven en positieve gezondheid. Ik heb specifieke kennis over de transities in het sociaal domein. Mede doordat ik bij verschillende gemeenten de opzet van sociale wijkteams heb begeleid. Ook heb ik verkenningen uitgevoerd voor een optimale samenwerking tussen sociale wijkteams en specialisten. Eerder heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in integrale zorg, vanuit de eerstelijnszorg.

Goed samenwerken is een voorwaarde

Goed samenwerken in het belang van de cliënt is dé voorwaarde tot succes. Professionals uit wijkteams kunnen het niet alleen. Zij hebben andere specialisten nodig. En dat vraagt meer dan alleen een ideale samenwerkingsstructuur. Als mensen niet echt bereid zijn hun kennis te delen en gezamenlijk het beste te doen voor de cliënt, wordt samenwerking heel moeilijk.

Inkoopbeleid gemeenten

Voor diverse gemeenten heb ik het inkoopbeleid Wmo en jeugdzorg geëvalueerd en meegedacht over vernieuwing. Met name de visie achter inkoop en de praktische vertaling naar het inkoopbeleid heeft mijn interesse.

Wapenfeiten

  • Evaluatie inkoopbeleid (Wmo- en jeugdzorg) in gemeenten Tilburg, Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk.
  • Auteur publicaties De juiste Professional op het juiste moment: over de samenwerking tussen sociale wijkteams, specialisten daaromheen (modellen expertisenetwerk, expertiseteam en triagemedewerker) en huisartsen.
  • Als adviseur betrokken bij het project 'Toegang van Integraal Werken in de Wijk', samen met andere kennisinstituten zoals Movisie en NJi. Verbindt gemeenten, thuiszorg, eerstelijns zorgorganisaties, vrijwilligers, welzijn en sport met elkaar.
  • Adviseur bij de opzet van sociale wijkteams in de gemeente Nieuwegein, lees het blog Betere afstemming door wijkteams.