Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijk: 10 vragen

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Hiervoor zijn korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling van expertise tussen diverse hulpverleners wel noodzakelijk. Oók buiten het wijkteam. In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Vanuit het programmaIntegraal Werken in de Wijkdeden wij samen metMovisie onderzoek en vond 10 vragen en dilemma’s.

Wat zijn de belangrijkste vragen?

In deze inventarisatie leest u een overzicht van vragen die spelen in de samenwerking tussen professionals die werkzaam zijn in wijkteams en de professionals daaromheen. De onderzoekers vonden die vraagstukken in onderzoeksrapporten en evaluaties over het onderwerp. De 10 belangrijkste vragen:

  1. Hoe maak ik ruimte in mijn agenda en takenpakket?
  2. Hoe kan ik anderen ontmoeten en het contact opbouwen?
  3. Hoe komen we op één lijn qua visie en werkwijze?
  4. Hoe weet ik zeker dat de ander mij en de bewoner verder helpt?
  5. Wat doen we met die financiële schotten?
  6. Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
  7. Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie?
  8. Hoe vergroot ik mijn onafhankelijke positie?
  9. Hoe ga ik om met organisatorische belemmeringen?
  10. Hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?

Tijd maken voor samenwerking

Een van de dingen die opvallen is dat visie en werkwijze van verschillende professionals en opdrachtgevers niet altijd op elkaar aansluiten. Ook is niet altijd helder wie wat doet. Meer met elkaar in gesprek gaan en tot een gezamenlijke werkwijze komen, zou meer aandacht moeten krijgen. Tijd is hierin een van de belemmerende factoren. Hoe maken professionals ruimte in hun agenda’s? Volle takenpakketten, administratieve druk en te weinig mankracht maken overleg en samenwerking met anderen lastig.

Download de publicatie Samenwerken in de wijk: 10 vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals en lees welke factoren nog meer een rol spelen .

Deze publicatie is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk. In dit landelijk programma bundelen wij samen met Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Publicatiedatum

01-11-2016

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Auteur

Barbara de Groen, Inge Redeker, Maaike Kluft

Programma's / projecten

Integraal Werken in de Wijk (IWW)