Naar hoofdinhoud

Toolkit: minder papier, meer tijd voor zorg

De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt uw team op een eenvoudige manier onnodige registraties op te sporen en terug te dringen. U krijgt inzicht in hoe u en uw collega’s over bepaalde registraties denken, hoe u er in de praktijk mee omgaat en hoe het anders kan.

In de toolkit vindt u deze materialen:

Zelf aanschaffen:Post-its en stickertjes

De toolkit is ook in de Vilans Webwinkel verkrijgbaar. Bekijk ook dit overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg als u met de toolkit aan de slag gaat.

Schrapsessies regeldruk

Samen met sociale partners en het ministerie van VWS organiseren we schrapsessies, waarin we toolkit toelichten en zorgteams helpen er direct mee aan de slag te gaan. U kunt uw team hiervoor aanmelden.

De instrumenten uit de toolbox zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen, ‘De Opruimdienst’. Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur van De Waalboog hebben positieve ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben opgeruimd.

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg

Auteur

Else Stapersma, Toos Smulders

Downloads

Deel via

Soort

Tool

Type

Digitaal

Taal

Nederlands