Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolkit: minder papier, meer tijd voor zorg

De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt uw team op een eenvoudige manier onnodige registraties op te sporen en terug te dringen. U krijgt inzicht in hoe u en uw collega’s over bepaalde registraties denken, hoe u er in de praktijk mee omgaat en hoe het anders kan.

In de toolkit vindt u deze materialen (zie Downloads):

  • Instructiekaart ‘Minder papier, meer tijd voor zorg'
  • Stap 1: Overzicht van geïnventariseerde registraties
  • Stap 2: Maak een keuze: nodig of onnodig?
  • Stap 3: Onnodige registraties opruimen: maak een top 3
  • Stap 4: Actieplan aanpak registraties; de vervolgstap op het speelveld 
  • Stap 1 t/m 3: Speelveld ‘Minder papier, meer tijd voor zorg'
  • Actieplan aanpak registraties; de vervolgstap op het speelveld
  • Posters

Zelf aanschaffen: Post-its en stickertjes

Bekijk ook dit overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg als u met de toolkit aan de slag gaat.

Schrapsessies regeldruk

Samen met sociale partners en het ministerie van VWS organiseren we schrapsessies, waarin we toolkit toelichten en zorgteams helpen er direct mee aan de slag te gaan.

De instrumenten uit de toolbox zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen, ‘De Opruimdienst’. Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur van De Waalboog hebben positieve ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben opgeruimd.

Publicatiedatum

01-01-2016

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands

Auteur

Else Stapersma, Toos Smulders

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg (ORLDZ)