Naar hoofdinhoud Naar footer

Verkenning: de schaal van netwerkzorg

Regionalisering is het nieuwe credo in het Nederlandse zorglandschap. Meer samenwerking en meer samenhang is een goed streven, maar in de praktijk ontstaat ‘schaalverwarring’. Wat doen we lokaal? Wat doen we regionaal? En wat kan beter nationaal? Bovendien lijkt regionalisering soms te schuren met bestaande structuren en werkwijzen. De publicatie ‘De schaal van netwerkzorg’ daagt uit bewuster na te denken over schaalvraagstukken.

Andere factoren

Vilans interviewde netwerkcoördinatoren en bestuurders, deed literatuuronderzoek en reflecteerde met experts. Zo kreeg het inzicht in andere factoren en manieren die een rol spelen bij de inrichting van zorg dan alleen territoriale en geografische manieren van ordenen. Vele factoren spelen een rol. Schaal kan daardoor vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Vensters

De verschillende invalshoeken krijgen in deze publicatie vorm in zogenaamde ‘vensters’. Het is een bepaalde manier van kijken en een benaderingswijze die inspiratie biedt. Er zijn drie soorten vensters: vanuit de doelgroep (vragen en behoeften van mensen), vanuit organisaties en systemen en vanuit sociale relaties. De auteurs adviseren meerdere vensters te benutten, door bijvoorbeeld als netwerken vastlopen eens door een ander venster naar hetzelfde vraagstuk te kijken.

Draag bij aan het onderzoek

Vilans onderzoekt ‘schaalverwarring’ verder. Hoe kunnen zorgnetwerken en -organisaties hier beter mee omgaan? Het kan de samenwerking bevorderen door schaal te zien en te benutten als één van de factoren die netwerken kunnen beïnvloeden. Meer weten en/of willen bijdragen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers Sander Merkus of Marloes Berkelaar.

Publicatiedatum

01-05-2021

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Kennisbundel

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans

Auteur

Sander Merkus, Marloes Berkelaar

Programma's / projecten

Schaal van zorg(netwerken)