Naar hoofdinhoud Naar footer

Nick Zonneveld

Senior onderzoeker - Onderzoek en validatie

Omdat vraagstukken op verschillende levensterreinen vaak met elkaar verweven zijn, moeten we deze niet los van elkaar bekijken. De huidige uitdagingen in de zorg, zoals vergrijzing en arbeidsmarkttekorten, kunnen niet worden opgelost door individuele organisaties alleen. Samenwerken levert vaak betere resultaten op. Dit kan bijvoorbeeld in zorgnetwerken. In de praktijk is samenwerken in netwerken echter nog vaak een uitdaging. Ik werk graag samen met organisaties en netwerken aan verbeteringen en nieuwe integrale samenwerkingsvormen, van governance tot professionals. Hierbij maak ik gebruik van mijn praktijkervaring én resultaten uit onderzoek.

Wapenfeiten

  • Verricht promotieonderzoek naar integrale zorg in netwerken aan Tilburg University. 
  • Doet onderzoek met diverse internationale samenwerkingspartners, zoals Europese, Canadese en Aziatische kennisinstituten en universiteiten. 
  • Geeft ook colleges op diverse nationale en internationale universiteiten en hogescholen.

Recente wetenschappelijke publicaties

  • Zonneveld, N., Glimmerveen, L., Kenis, P., Polanco, N. T., Johansen, A. S., & Minkman, M. M. (2022). Values underpinning integrated, people-centred health services: Similarities and differences among actor groups across Europe. International Journal of Integrated Care, 22(3).
  • Zonneveld, N., Pittens, C., & Minkman, M. (2021). Appropriate leadership in nursing home care: A narrative review. Leadership in Health Services, 34(1), 16-36.
  • Zonneveld, N., Raab, J., & Minkman, M. M. (2020). Towards a values framework for integrated health services: An international Delphi study. BMC health services research, 20, 1-13.
  • Zonneveld, N., Driessen, N., Stüssgen, R. A., & Minkman, M. M. (2018). Values of integrated care: A systematic review. International journal of integrated care, 18(4).
  • Zonneveld, N., Vat, L. E., Vlek, H., & Minkman, M. M. (2017). The development of integrated diabetes care in the Netherlands: A multiplayer self-assessment analysis. BMC health services research, 17, 1-9.