Naar hoofdinhoud

Nick Zonneveld

Senior onderzoeker - Onderzoek en validatie

Door de decentralisaties staan overheden, zorgorganisaties en zorgverzekeraars voor belangrijke strategische keuzes. Ik geloof dat een integrale blik nodig is om echt goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van burgers en zo samen met hen passende zorg en ondersteuning te organiseren.

Vraagstukken in samenhang bekijken

Omdat vraagstukken op verschillende levensterreinen vaak met elkaar verweven zijn, moeten we deze niet los van elkaar bekijken. Integrale, multidisciplinaire samenwerking levert vaak betere resultaten op. In de praktijk is integraal samenwerken echter nog vaak een uitdaging. Ik werk graag samen met organisaties aan verbeteringen en nieuwe integrale samenwerkingsvormen, van bestuursniveau tot professionals in de wijk. Hierbij maak ik gebruik van mijn praktijkervaring én resultaten uit onderzoek.

De burger als vertrekpunt

Er zullen altijd dingen blijven veranderen. We moeten daarom niet vergeten dat de eindgebruiker de belangrijkste reden is om dingen anders te organiseren. De burger vormt daarom altijd het vertrekpunt binnen de onderzoeks- en adviesopdrachten waaraan ik werk.

Wapenfeiten

  • Verricht promotieonderzoek naar de organisatie en onderliggende waarden van geïntegreerde zorg bij TIAS/Universiteit Tilburg.
  • Was als deelprojectleider betrokken bij de ontwikkeling van multidisciplinaire sociale wijkzorgteams in een grote stad.
  • Heeft als bestuurskundige een goed gevoel voor integrale samenwerkingsvraagstukken.

Publicaties