Naar hoofdinhoud Naar footer

Marian Zegwaard

Om toekomstbestendige passende zorg en ondersteuning te kunnen geven is inzicht in de (levens)ervaringen en wensen van mensen met een langdurende zorgvraag en hun naasten onmisbaar. Om deze ervaringen mee te kunnen nemen in het onderzoek ben ik meer en meer gaan werken met een combinatie van kwalitatief praktijkgericht actie onderzoek in combinatie met  “leren door doen”.  Dit heeft geleid tot in de praktijk praktisch toepasbare kennisproducten gericht op persoon-en herstelgerichte zorg. 

Ervaren kwaliteit van leven

In de langerdurende zorg is kwaliteit van leven van alle betrokken personen een belangrijk thema.  Kwaliteit van leven van de burger met de zorgvraag en de burger met de zorgtaak kan door de langerdurende zorg of afhankelijkheid onder druk komen te staan. Aandacht voor dit onderwerp in ons onderzoek en in de kennisproducten is dan ook van meerwaarde voor  “Passende zorg”. 

Wapenfeiten

  • Achtergrond als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper
  • Brede kennis over verschillende werkvelden in de gezondheidszorg en sociaal domein
  • Veel ervaring in diverse vormen van kwalitatief onderzoek
  • Gepromoveerd op het onderwerp “ondersteuning voor naasten van mensen met een psychiatrische aandoening”.