Naar hoofdinhoud Naar footer

Verkenning leefstijlmonitoring in de gehandicaptensector

We onderzochten of leefstijlmonitoring meerwaarde heeft voor de zorg voor mensen met een beperking. De resultaten zijn gepubliceerd in een verkennend onderzoeksrapport.

Uit deze verkenning blijkt dat leefstijlmonitoring vooral waardevol kan zijn als de cliëntbegeleider activiteitenpatronen (’s nachts) van de cliënt wil waarnemen en eventueel doorbreken. Voor begeleiders in de verstandelijke gehandicaptensector is het soms niet te verklaren waar bepaald gedrag vandaan komt. Cliënten zijn niet altijd in staat om hun zorgbehoefte in te schatten of te verwoorden. Leefstijlmonitoring kan hier inzicht in geven en zorgmedewerkers helpen eerder in te spelen op de zorgvraag.

Uit eerder onderzoek bleek dat leefstijlmonitoring meerwaarde heeft in de zorg voor mensen met dementie. Vooral mantelzorgers van mensen met dementie hebben baat bij leefstijlmonitoring. Het zorgt bij de meerderheid voor meer gerustheid en minder belasting. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen of leefstijlmonitoring ook van meerwaarde kan zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij stonden de ervaringen van cliëntbegeleiders centraal. De verkenning bestond uit een pilot met leefstijlmonitoring en discussiebijeenkomsten met medewerkers van verschillende VG-organisaties.

Publicatiedatum

01-03-2017

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Taal

Nederlands