Naar hoofdinhoud Naar footer

Waardenkaart: verbeter de samenwerking

Wilt u de samenwerking in uw zorgnetwerk verbeteren? Ontdek dan welke waarden de partners hebben en welke gedeelde waarden voor het netwerk belangrijk zijn. Immers, gedeelde waarden zijn een goede basis voor samenwerking, botsende waarden kunnen tot knelpunten leiden. Gebruik hiervoor deze waardenkaart.

Je krijgt zo snel inzicht in:

  1. De persoonlijke waarden van netwerkpartners.
  2. De waarden die netwerkpartners meenemen vanuit hun eigen organisatie.
  3. De waarden die zij belangrijk vinden voor het netwerk.

Zo werkt het:

  1. Start vanuit uw persoonlijke waarden.
  2. Plaats de waarden op de waardenkaart in het vak dat aangeeft hoe belangrijk u iets vindt: belangrijk, neutraal of niet belangrijk. Neem daar de tijd voor; schuiven met de waarden mag! 
  3. Maak een foto van uw overzicht en stuur die naar de coördinator van het netwerk. 
  4. De coördinator van het netwerk zet alle waarden van de partners in een Excelbestand. 
  5. Ga nu op dezelfde manier aan de slag voor de waarden die je meeneemt vanuit uw eigen organisatie en de waarden die je belangrijk vindt voor het netwerk.

Hoe verder?

Bespreek de uitkomsten in een netwerkoverleg. Maak duidelijk welke betekenis waarden hebben voor de netwerkpartners. Bijvoorbeeld hoe partners denken hun top 3 belangrijkste waarden te kunnen toepassen in hun werk voor het netwerk. Zoals: wat betekent ‘vertrouwen’ voor u, hoe past u dat toe in het netwerk en wat verwacht u van uw collega-netwerkpartners? Ook is het goed om te bespreken waar waarden kunnen botsen. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt de waarde ‘efficiënt’ zich tot ‘gedeelde verantwoordelijkheid’?  

Inzicht in de gedeelde netwerkwaarden kan keuzes voor de inrichting en governance van het netwerk bepalen. Bespreek bijvoorbeeld aan de hand van de top 3 netwerkwaarden hoe jullie de besluitvorming regelen in het netwerk. Of wat ‘vertrouwen’ betekent voor de gedeelde financiën en inkoop van het zorgnetwerk.

Ook interessant

Publicatiedatum

01-01-2020

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Meetinstrument

Taal

Nederlands

Auteur

Nick Zonneveld, Sandra Dahmen

Programma's / projecten

Schaal van zorg(netwerken)