Naar hoofdinhoud Naar footer

Zelftest - Welk digitype ben jij?

Gepubliceerd op: 16-04-2021

Coalitie Digivaardig in de Zorg en Vilans lanceerden in februari 2021 de zelftest ‘Welk digitype ben jij?'. Met deze test toetst u hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden in uw team of organisatie.

De zelftest is bedoeld voor zorgprofessionals en hun team. De test bestaat uit 40 stellingen en kost u ongeveer 20 minuten om in te vullen. De stellingen gaan over kennis van digitale middelen, digitale vaardigheden, motivatie, zelfbeeld en houding ten aanzien van digitale middelen. De uitslag van de test geeft aan in welke mate u overeenkomt met de verschillende digitype’s. 

Bruikbaarheid van de test

De uitkomst van deze zelftest is op meerdere manieren inzetbaar. Als zorgprofessional weet u hoe het staat met uw eigen digitale vaardigheden. En wanneer een heel team de test doet, krijgt u inzicht in de samenstelling van uw team. Voor de organisatie is het goed om te weten welke digitypes er rondlopen, zodat verschillende type technologiegebruikers goed gefaciliteerd kunnen worden.

De huidige zelftest is een goede tool om het gebruik en de implementatie van digitale middelen te verbeteren. Na de zelftest is het raadzaam het gesprek met elkaar aan te gaan over de bevindingen. Zo komen de sterke kanten en de struikelblokken boven tafel, en kan daar gericht op worden ingespeeld. Bijvoorbeeld door de communicatiestrategie van de organisatie op de verschillende digitypes aan te passen, het scholingsaanbod op de verschillende digitypes toe te spitsen of om de ondersteuning bij nieuwe digitale middelen voor verschillende digitypes te faciliteren.

Totstandkoming van de test

Uit onderzoek van Vilans samen met partners Digivaardig in de Zorg en Tech@doptie zijn vier digitypes (persona’s) gekomen. Deze digitypes zijn in de loop van de tijd uitgewerkt en getoetst met experts en eindgebruikers. De antwoordmogelijkheden bij de stellingen uit deze test komen overeen met de digitypes. De uitkomsten van de test zijn vaak herkenbaar gebleken. 

Zelf aan de slag met test in uw organisatie

De zelftest ‘Welk digitype ben jij?’ is gratis toegankelijk. Respondenten krijgen de resultaten van hun zelftest per mail toegestuurd. Ook is het mogelijk voor respondenten om een papieren versie van de zelftest in te vullen (zie download onderaan deze pagina). 

Als u ook toegang wil tot alle bevindingen van uw team, dan heeft u de mogelijkheid de onderzoekstool aan te schaffen. Hieraan zijn kosten verbonden. U heeft bij deze tool ook de mogelijkheid vragen te verwijderen of juist vragen toe te voegen. Ook kunt u de test aanpassen aan de huisstijl van uw organisatie. 

Wanneer medewerkers de zelftest hebben ingevuld krijgt u geanonimiseerd inzicht in alle gegeven antwoorden. U heeft hiermee inzicht in de verdeling van de digitypes in uw team, en op welke onderdelen sterk en op welke minder goed gescoord wordt. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Zelftest

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Coalitie Digivaardig in de Zorg en Vilans

Auteur

Bart van Mierlo

Programma's / projecten

Digivaardig in de zorg