Naar hoofdinhoud

Heupairbag

Wat is het?

Een heupairbag is een riem of broekje met luchtkussentjes aan beide zijden van de heup die zorgen voor een zachte landing als iemand valt. In de riem zitten sensoren die continu iedere beweging monitoren en een val direct herkennen. CO2-patronen in de riem zorgen ervoor dat de airbags opblazen. Na een val moeten de patronen worden vervangen.  

Doelgroep

De heupairbag is bedoeld voor:  

 • cliënten die een verhoogd valrisico hebben en het dragen van een airbag accepteren;  
 • mensen die in een rolstoel zitten en de neiging hebben om op te staan, of bijvoorbeeld in de nacht vergeten dat ze lastig lopen (loopdrang). 

De gemiddelde inzetbaarheid van de heupairbag bedraagt 8 procent onder Wlz-cliënten in de intramurale ouderenzorg.

Waardebepaling

Binnen het programma Anders Werken en later binnen de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' zijn businesscases opgesteld: De inzet van de heupairbag laat een positief resultaat zien in kosten- en tijdsbesparingen in het verpleeghuis en het ziekenhuis. Voor het verpleeghuis zit deze tijdsbesparing in zowel valimpactreductie als verminderde supervisie en verhoogde zelfredzaamheid.  

Voor de inzet van de heupairbag zijn in- en exclusiecriteria. Voorbeelden van de exclusiecriteria:  

 • Bij (extreem) veel vallen kan ervoor gekozen worden om de heupairbag niet in te zetten.   
 • Zelfstandige toiletgang kan een reden zijn om de heupairbag niet in te zetten. Dit bij cliënten die de heupairbag niet meer (op de juiste manier) aantrekken na de toiletgang, of waarbij tijdens het aan- en uittrekken van de heupairbag het valgevaar wordt vergroot. Een heupairbag in een broekje (‘short’) vergroot de zelfstandige toiletgang.  
 • Heupomtrek
Zachte kostenZachte baten
 • Herinrichten van zorgproces
 • Mate van draagcomfort
 • Acceptatie van en vertrouwen in de technologie
 • Betrekken van diverse disciplines/behandelaren
 • Verhoogd gevoel van vrijheid voor de cliënt
 • Rust voor cliënt
 • Verhoogd gevoel van veiligheid voor de cliënt
 • Aandacht voor specifiek valbeleid
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie in de organisatie (training, installatie, beheer)    
 • In geval van storingen: extra werklast
 • Kosten aanschaf hardware/software
 • Instellen/bijhouden en afstemming door zorgprofessional
 • Extra additionele kosten bij gebruik (niet abonnement)
 • Minder zorgmomenten
 • Mogelijk voorkomen van zorg (preventie & vroegsignalering)
 • Minder overleg
 • Minder controle/supervisie

Financiering

WMONiet van toepassing
ZVWPrestatie thuiszorgtechnologie, vooralsnog beperkt. Het declareren van extra uren per maand per cliënt voor financiering van de zorgtechnologie.
WLZBinnen dagtarief voor intramuraal en Volledig Pakket Thuis. Bij Modulair Pakket Thuis is prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor.

De heupairbag wordt tot nu toe vooral intramuraal toegepast, in het verpleeghuis. De kosten vallen dan binnen het dagtarief. Dit ook bij het Volledig Pakket Thuis.  

Toepassing van de heupairbag in ook de thuiszorg ligt voor de hand. Dan kan het onder de prestatie thuiszorgtechnologie gefinancierd worden. In ieder geval moet tijdbesparing aangetoond worden voor een dergelijke vergoeding door de zorgverzekeraar of zorgkantoor.   

Een enkele grotere zorgverzekeraar vergoedt het nu beperkt onder de Zvw.

Onderzoek naar deze technologie

Alleen onafhankelijk onderzoek wordt hier opgenomen: onderzoek waarbij de producent of leverancier niet is betrokken.

 • Anders Werken, valimpactreductie, factsheet, Vilans, november 2021  (zie Downloads 1.1 Anders werken valimpactreductie factsheet)
 • Anders Werken, Onderzoeksrapportage valimpactreductie, H. Nap e.a., november 2021 (zie Downloads 1.2 Anders werken valimpactreductie rapportage)
 • Rapportage TanteLouise Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst 2019 – 2021 met hierin onder andere berekening Social Return on Investment (SROI-methodiek) (zie Downloads 1.3 rapport-Challenge-tanteLouise-Heupairbag) 

Waar vinden projecten en onderzoeken plaats

Toepassing van het slimme incontinentiemateriaal in de verpleeghuizen maakt deel uit van het programma Anders Werken in de zorg: Slim incontinentiemateriaal – Anders werken in de zorg

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.