Naar hoofdinhoud

Medicijndispenser

Wat is het? 

De medicijndispenser is een apparaat dat voorkomt dat een cliënt medicijnen vergeet in te nemen, of te vroeg of te laat medicijnen inneemt. De dispenser bevat een medicatierol die bestaat uit zakjes met de medicatie voor een bepaald tijdstip op de dag. Op het moment dat iemand medicijnen moet innemen, geeft de medicijndispenser ze vrij.

De apotheek levert de medicatierol. De thuiszorg of mantelzorger vult regelmatig de medicijndispenser bij. Op het moment dat iemand medicijnen moet nemen, geeft de dispenser een geluid- en lichtsignaal. Zodra de cliënt op de OK-knop drukt, komt een zakje medicijnen uit de dispenser dat automatisch wordt opengesneden.

Haalt iemand de medicijnen er niet uit, dan krijgt de mantelzorger, familie of zorgprofessional een melding. Zij kunnen ook op een bijbehorende app of via een portaal (website) kijken welke medicijnen diegene al heeft afgenomen. 

Doelgroep 

Medicijndispensers zijn met name bedoeld voor mensen die thuis wonen, meestal alleenstaand en redelijk stabiel in het nemen van hun medicijnen.

Ook mensen die meer ondersteuning nodig hebben wanneer ze hun medicatie nemen, hebben baat bij een dispenser. Bijvoorbeeld:   

 • Mensen met dementie, die vergeten hun medicatie in te nemen.
 • Mensen met Parkinson, waarbij het tijdstip van inname erg belangrijk is.  
 • Mensen met reuma, die moeite hebben met het openmaken van een medicijnverpakking. 

Ook het verpleeghuis (intramuraal) maakt steeds vaker gebruik van medicijndispensers. 

Waardebepaling 

Zorgmomenten die alleen bestaan uit het geven van medicijnen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van een medicatiedispenser. Hierdoor besparen medewerkers reistijd en de tijd van het zorgmoment zelf. 

In de thuiszorg geven verzorgenden (IG3) zorgmedicatie. Zij besparen tijd door de inzet van deze zorgtechnologie, maar alleen bij de eerdergenoemde unieke zorgmomenten. Als een verzorgende alleen voor het aanreiken van medicatie bij een cliënt aan huis komt. 

Bij de gecombineerde zorgmomenten levert de inzet van deze zorgtechnologie weinig tijdwinst op. Dat zijn zorgmomenten waarbij naast medicatie geven ook andere zorg wordt verleend. Daarom wordt de medicijndispenser in de praktijk alleen ingezet wanneer de zorgmomenten uitsluitend gaan om medicatie geven.

Cliënten hebben vaak meerdere keren per dag medicatie nodig en zorgmedewerkers komen verschillende keren langs om deze medicatie te geven. Meestal doen ze ook andere zorgtaken dan alleen medicatie toedienen. Maar in die huisbezoeken waarbij een medewerker puur voor het toedienen van medicatie langskomt, kunnen bespaart door de medicijndispenser bespaart worden.  

Dit levert een positieve businesscase op. 

Zachte kostenZachte baten
 • Minder fysieke contactmomenten
 • Betrekken en toestemming van externe partijen (apotheken)
 • Herinrichten van het zorgproces
 • Leren werken met technologie
 • Uitleg aan cliënten en mantelzorg
 • Bij foutief gebruik: risico
 • Meer eigen regie bij cliënt, zij voelen zich zelfstandiger
 • Beter inregelen van medicatie/medicatietrouw
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie in de organisatie (training, installatie, beheer)
 • Kosten aanschaf hardware/software
 • Kosten ondersteuning door de leverancier
 • Indien van toepassing kosten zorgcentrale
 • Minder zorgmomenten
 • Minder reistijd
 • Meer capaciteit om andere cliënten te helpen

Financiering

WMONiet van toepassing
ZVWPrestatie thuiszorgtechnologie. Bij vrijwel alle zorgverzekeraars kan 2 uur of 2,5 uur per maand per cliënt extra gedeclareerd worden.
WLZBinnen het dagtarief voor intramuraal en Volledig Pakket Thuis. Bij Modulair Pakket Thuis is de prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor.

Vanaf 2020 is deze aparte regeling farmaceutische telezorg overgegaan in de prestatie thuiszorgtechnologie. De technologie stond niet meer als zodanig in de regelgeving. Maar alle grote zorgverzekeraars hebben 2 - 2,5 uur extra per maand laten declareren voortgezet.

Alleen een paar kleinere zorgverzekeraars wijken af van de NZa-beleidsregels voor de prestatie thuiszorgtechnologie. Zij hebben het maximum aantal te declareren uren van 6,5 uur per maand per cliënt verlaagd naar 2 uur voor alle thuiszorgtechnologie. 

Onderzoek naar deze technologie 

Alleen onafhankelijk onderzoek wordt hier opgenomen: onderzoek waarbij de producent of leverancier niet is betrokken. 

 • Businesscase medicijndispensing uit het onderzoek tijdbesparende zorgtechnologieën in de ouderenzorg, Significant & Vilans in opdracht van het Ministerie van VWS, april 2021 (zie Downloads: maatschappelijke businesscase medicijndispensing).
 • Verkenning maatschappelijke businesscase medicijndispensing, Vilans, 2020 (zie Downloads: verkenning maatschappelijke businesscase medicijndispenser). 

Waar vinden projecten en onderzoeken plaats? 

Medicijndispensing wordt op enige schaal structureel in de thuiszorg toegepast. In de intramurale ouderenzorg wordt het inmiddels ook ingezet. 

Als thuiszorgtechnologie wordt het meegenomen in waardebepalend onderzoek naar SET-projecten (Stimuleringsregeling eHealth Thuis, SET) dat Vilans en Vita Valley met financiering door ZonMW uitvoeren. De focus ligt hierbij op de verhouding tot andere thuiszorgtechnologieën, zoals beeldschermzorg en ondersteuning dagstructuur.

Lees meer

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.