Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale wondzorgapplicatie

Wat is het?

Wondzorg kan ondersteund worden door beeldtechnologie in te zetten. Een digitale wondzorgapplicatie voor op de smartphone, tablet, laptop of smart glass biedt een centrale en beveiligde plek om per wond foto’s te uploaden, te bewaren en te delen met het zorgteam, artsen, medisch specialisten en cliënten. Dat helpt bij de diagnose.

En het helpt de wondzorgregistratie te digitaliseren, maar ook een deel van de registratie te automatiseren en te verbeteren. Zulke applicaties kunnen bijvoorbeeld contactloze metingen verrichten van wondoppervlakte, kleur en de temperatuur rond de wond.

Met behulp van de app kunnen meerdere zorgverleners één complexe wond centraal behandelen en zo ook het verloop van de wondbehandeling en -genezing gemakkelijk aan elkaar en aan de cliënt laten zien. Op deze manier wordt samenwerking (op afstand) bevorderd en kan het behandelplan met elkaar worden uitgevoerd. De wondzorgapplicatie is vooral bedoeld voor complexe wonden.

Het is niet nodig dat wondzorgconsulenten zelf naar de cliënt toe gaan. Zij kunnen de foto die een andere zorgmedewerker gemaakt heeft op afstand beoordelen. Doordat de expertise van wondzorgconsulenten laagdrempelig beschikbaar is, worden zij eerder geraadpleegd en is er vaker sprake van multidisciplinaire zorg.

De verbeterde samenwerking bij wondzorg kan mogelijk de kosten verlagen, onjuiste wondzorg voorkomen en complicaties verminderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is er o.a. inzicht in de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van zulke applicaties, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor werkdrukverlichting.

Smart glass

Naast een applicatie kan een zorgverlener de smart glass inzetten voor wondverzorging. Via de smart glass kan een expert op afstand live meekijken, de wond op afstand analyseren en advies geven over de wondzorg. Ook kan een zorgverlener beeldbellen inzetten voor wondzorg om een expert mee te laten kijken.

Doelgroep

Verschillende vormen van wondzorgtechnologieën worden ingezet bij intra- en extramurale cliënten met diepe en complexe wonden, zoals decubitus, diabetische voet, huidscheuring (skin tears) en oncologische wonden. Zorgprofessionals, wondzorgspecialisten en cliënten zijn gebruikers van de beeldtechnologieën en de app.

Het onderstaande is gebaseerd op het onderzoek ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg’ (Significant & Vilans, april 2021). Dit had een verkennend karakter voor deze digitale zorgtechnologie.

Zachte kostenZachte baten
 • Minder fysieke contactmomenten
 • Herinrichten van zorgproces
 • Leren werken met technologie
 • Patiënt wordt minder als persoon behandeld, en meer als wond
 • Meer eigen regie bij cliënt
 • Verhoogd gevoel van vrijheid voor cliënt
 • Rust voor cliënt
 • Zorg op afstand (minder reistijd)
 • Meer inzicht in nieuwe informatie voor zorg/naasten
 • Snellere inzet van professionals/hogere beschikbaarheid
 • Snellere en betere afstemming en samenwerking tussen professionals
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie en duurzame inzetbaarheid in de organisatie (training, installatie, beheer, continuïteit)
 • Kosten randvoorwaarden zoals smartphones en internetconnectie
 • In geval van storingen: extra werklast
 • Kosten hardware/software
 • Minder reistijd
 • Verkorte zorgmomenten/behandeling
 • Onjuiste wondzorg voorkomen
 • Minder complicaties
 • Minder ziekenhuisopnames

Zorgverzekeraars vergoeden de Wond Zorg App aan zorgorganisaties (zorgvannu.nl).

WMONiet van toepassing
ZVWPrestatie thuiszorgtechnologie: aantonen tijdsbesparing noodzakelijk. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt deze digitale zorgtechnologie.
WLZBinnen dagtarief voor Volledig Pakket Thuis. Bij Modulair Pakket Thuis is prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor.
 • Digitaal wonddossier, factsheet VGZ-zorgverzekeringen, Buurtzorg Artikel 13 arbeidsbesparende technologieën
 • Kulikov, P. S., Sandhu, P. K., & Van Leuven, K. A. (2019). Can a smartphone app help manage wounds in primary care?.Journal of the American Association of Nurse Practitioners,31(2), 110-115;
 • Wang, S. C., Anderson, J. A., Evans, R., Woo, K., Beland, B., Sasseville, D., & Moreau, L. (2017). Point-of-care wound visioning technology: Reproducibility and accuracy of a wound measurement app.PloS one,12(8), e0183139;
 • Anisuzzaman, D. M., Patel, Y., Niezgoda, J., Gopalakrishnan, S., & Yu, Z. (2020). A Mobile App for Wound Localization using Deep Learning.arXiv preprint arXiv:2009.07133;
 • Patel, A., Irwin, L., & Allam, D. (2019). Developing and implementing a wound care app to support best practice for community nursing.Wounds UK,15(1). 

Waar vinden projecten en onderzoeken plaats?

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.