Naar hoofdinhoud Naar footer

Interactieve ervaringen

Gepubliceerd op: 18-06-2024

Wat is het?

In de zorg voor en het welzijn van ouderen en mensen met een beperking spelen interactieve belevingen en ervaringen een steeds grotere rol. Deze innovatieve oplossingen zijn bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren en de fysieke en mentale gezondheid te ondersteunen. De interactieve ervaringen worden vooral aangeboden als spellen voor een (groeps)activiteit.

Mogelijkheden interactieve belevingen en ervaringen

De interactiviteit kan variëren in vorm: van een tafel met een groot touchscreen met veel verschillende activiteiten, tot een projector die boeiende beelden projecteert op plafonds of muren. Via de projector kun je voorgeprogrammeerde en zelfgekozen content laten zien.

Ook zijn er spellen die deelnemers uitdagen tot een fysieke activiteit. Bijvoorbeeld via een tablet, een beeldscherm bij het fietsen, dat het plezier in beweging stimuleert en als aanvulling op traditionele fysiotherapie. Ook een VR-bril kan worden ingezet om activiteiten aan te bieden, te ontspannen, of als afleiding om angst te verminderen.

Deze interactieve technologieën bieden waardevolle mogelijkheden voor vermaak, cognitieve stimulatie en lichamelijke activiteit in diverse zorgomgevingen. Zo kunnen cliënten zichzelf ontwikkelen, plezier ervaren, zich fitter voelen, structuur krijgen, zingeving ervaren en zich uitgedaagd voelen.

Doelgroep

De doelgroep voor projecties op muur en plafond is breed. Ze worden gebruikt in zowel de ouderenzorg als gehandicaptenzorg. Een specifieke doelgroep zijn passieve of bedlegerige cliënten. Projecties kunnen ook afleiding bieden bij medische handelingen.

De doelgroep voor interactieve spellen is groot en divers. Denk aan doelgroepen die voordeel hebben van de interactieve ervaringen. Het wordt toegepast in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.  Onder de doelgroep vallen onder andere mensen met dementie, ook in vergevorderd stadium.

Bij interactieve spellen spelen deelnemers vaak samen, meestal onder begeleiding van een activiteitenbegeleider of familie. Bij sommige toepassingen is het mogelijk om de technologie op maat in te richten.

De keuze voor deze technologieën vraagt een zorgvuldige afstemming van de individuele behoeften en capaciteiten van de doelgroep. Dit is belangrijk, zodat de technologie van toegevoegde waarde is. Een gedegen uitvraag op de behoefte van de cliënt is daarbij van belang. Voorbeelden van cliëntbehoeften: willen leren, verminderen van eenzaamheid of fysieke ontwikkeling.

Zachte kostenZachte baten
 • Uitleg aan cliënten en naasten
 • Leren werken met de technologie
 • Stimulatie en interactie: Interactie stimuleren kan zowel rustgevend als activerend werken. Dit hangt af van de behoeften van de cliënt.
 • Bevordering van welzijn: Interactieve spellen kunnen een gevoel van gezelschap en tevredenheid bevorderen, vooral bij diegenen die anders geïsoleerd zouden zijn.
 • Emotionele steun door stimulatie en interactie van bewoners. Dit bevordert hun welzijn.
 • Verbeterde motivatie en beweging bewoners. Bewoners ervaren hierdoor meer rust en comfort.
 • Ondersteuning bij angsttherapie en revalidatie
Harde kostenHarde baten
 • Introductie in organisatie
 • Aanschafkosten
 • Verbeterde groepsactiviteiten
 • Geschikt voor verschillende bewoners
 • Interactie en rust voor bewoners of cliënten
 • Variatie in bewegingsoefeningen
WMONiet van toepassing
ZVWNiet van toepassing
WLZFinanciering technologie binnen het dagtarief Wet langdurige zorg (Wlz), intramuraal en Volledig Pakket Thuis (VPT).

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.