Naar hoofdinhoud Naar footer

Steunkousen aantrekhulp

Gepubliceerd op: 27-06-2024

In Nederland hebben zo’n 40.000 mensen hulp nodig bij het aantrekken van steunkousen. Met behulp van aantrekhulpen kunnen zij dit soms toch zelf, hetgeen hen eigen regie teruggeeft.  

Voor zorgmedewerkers is het aantrekken van steunkousen een veeleisende taak in hun dagelijks werk. Steunkousaantrekhulpen kunnen de fysieke belasting voor de zorgmedewerker verminderen en het aantrekken aangenamer maken voor de cliënt.  

Wat is het? 

Een aantal van deze steunkous aantrekhulpmiddelen werkt mechanisch, ook zijn er digitale aantrekhulpmiddelen. Een voorbeeld van een digitale innovatie is de HelpSoq. Op deze kennisbank digitale zorg vind je meer informatie over dit digitale hulpmiddel. 

De aantrekhulp, HelpSoq, heeft een magnetische ring met rubberen tandwielen. Dit helpt bij het automatisch oprollen van de steunkousen op de ring. Vervolgens wordt via de ring de steunkous om het been van de cliënt aangebracht.  

Hoe helpt het bij zorg- en ondersteuningsproces? 

De aantrekhulp vermindert de fysieke belasting voor zorgmedewerkers. Tijdens het gebruik van het hulpmiddel kunnen cliënten in specifieke gevallen ook zelf een actieve rol bij het aantrekken van hun steunkousen hebben, door bijvoorbeeld de ring met kous omhoog te trekken. Soms kunnen cliënten zelf gebruikmaken van de steunkousen aantrekhulp om geheel zelfstandig hun steunkousen aan te trekken. Een zorgmedewerker hoeft dan niet altijd meer te ondersteunen bij het aantrekken van de steunkousen. 

Doelgroep

De steunkousen aantrekhulp is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het aantrekken van steunkousen door zorgmedewerkers of mantelzorgers. Deze aantrekhulp ondersteunt vooral zorgmedewerkers in hun dagelijkse taken. Voor cliënten betekent het een comfortabelere ervaring en meer zelfstandigheid of een actieve bijdrage bij het aantrekken van hun steunkousen.

Zachte kostenZachte baten
 • Uitleg aan cliënten en naasten
 • Training voor het gebruik van de steunkousen aantrekhulp
 • Weerstand van zorgmedewerkers om het hulpmiddel te gebruiken
 • Kleine toename in de voorbereidingstijd om steunkousen aan te trekken
 • Planning aanpassen aan beschikbaarheid hulpmiddel


 • Afname in blessures veroorzaakt door een non-ergonomische houding van zorgmedewerkers
 • Afname van fysieke inspanning voor de zorgmedewerker
 • Toename cliënttevredenheid
 • Toename in tijd om te interacteren met cliënten, bijvoorbeeld een praatje
 • Makkelijker aantrekken van steunkousen bij cliënten met wonden
 • Toename zelfstandigheid van de cliënt
Harde kostenHarde baten
 • Aanschafkosten
  • Onderhoudskosten
  • Aanschaf additionele accessoires
  • Bij inzet van de HelpSoq is een Doff N’ Donner (of een ander hulpmiddel voor het aan-/uittrekken van steunkousen) nodig voor het uittrekken van steunkousen
  • De HelpSoq kan niet volledig gereinigd worden
 • Stroomkosten: stroomtoevoer is essentieel tijdens gebruik
 • Toename van efficiëntie bij het aantrekken van steunkousen
 • Tijdsbesparing van gemiddeld 3-4 uur in de week (extramuraal)
  • Afname van schouderklachten bij zorgmedewerker (extramuraal)
WMOGeen financiering bekend
ZVWPrestatie thuiszorgtechnologie: extra uren per maand per cliënt kunnen declareren voor financiering thuiszorgtechnologie bij de zorgverzekeraar waar de cliënt polishouder is.

Het kan voorkomen dat het digitale steunkousen aantrekhulpmiddel onderdeel uitmaakt van een breder pakket van een intermediair bedrijf voor (thuis)zorgtechnologie. Als onderdeel van een dergelijk pakket wordt het aantrekmiddel mogelijk gefinancierd afhankelijk van de zorgverzekeraar. 
WLZBinnen het dagtarief voor Volledig Pakket Thuis en bij intramurale zorg. Bij Modulair Pakket Thuis is de prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor.

Financiering is ook afhankelijk van de status op het platform Digizo. De status geeft weer of een bepaalde categorie digitale zorgtechnologie een positieve waardebepaling heeft doorlopen en of een concreet product positief is getoetst. Bekijk de actuele status in de proceszoeker op de website van Digozo: Proceszoeker - Digizo.nu 

Hieronder een aantal aandachtspunten voor implementatie:

 • Het digitale aantrekhulpmiddel Helpsoq heeft stroom nodig. Daarom is het goed om het apparaat een vaste plek te geven in het huis van de cliënt.
 • De HelpSoq is alleen te gebruiken voor steunkousen met maat XS of S.
 • Intramuraal moet er rekening gehouden worden met de hygiëne. Er is een voorkeur om het hulpmiddel cliëntgebonden te gebruiken om infecties en uitbraken te voorkomen.
 • Het opstellen van exclusiecriteria is raadzaam om het gebruik van het hulpmiddel veiliger te maken. Bijvoorbeeld cliënten met een infectie, zoals wondroos, gordelroos, een open wond, eczeem of een andere overdraagbare infectie/bacterie. In deze gevallen is het beter om de HelpSoq niet te gebruiken om de kans op een infectie-uitbraak te kunnen verkleinen.
 • Voor het uitrekken van de steunkousen is er alsnog een hulpmiddel nodig.
 • Anders Werken in de Zorg (ouderenzorg), Eindrapportage en factsheet steunkousen aantrekhulp 2023 (zie Downloads)

Waar vindt onderzoek plaats?

Downloads

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.