Bart Boermans
Onderzoeker

Bart
Boermans

Onderzoeker

'Bijdragen aan het verbeteren van de langdurige zorg, dat is waar het voor mij om draait'

De langdurende zorg is continu in beweging met als hoofddoel om kwalitatief betere zorg toegankelijk te maken voor cliënten. De laatste jaren is de aandacht verplaatst naar thema’s zoals digitalisering, kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg. Vilans heeft de unieke positie om met programma’s en projecten een bijdrage aan deze belangrijke thema’s te leveren. Voor mij is het een uitdaging om de uitkomsten van deze programma’s en projecten inzichtelijk te maken voor cliënten, collega’s en belanghebbenden, zodat zij deze kennis kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Wapenfeiten

  • Mensgerichte en conceptuele denker met helicopterview
  • Monitoren van complexe programma’s, studies en projecten
  • Inzichtelijk maken van data voor cliënten, collega’s en belanghebbenden
  • Denkt graag mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau

In team Monitoring en impact met Bart