Ingrid van Houwelingen
Onderzoeker

Ingrid
van Houwelingen

Onderzoeker

'Op basis van onderzoek handvatten bieden waar de praktijk écht wat aan heeft'

Het is mijn ambitie om door middel van praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek concrete handvatten te bieden aan professionals, zodat kwetsbare doelgroepen de beste zorg krijgen.

Wapenfeiten

  • Heeft ruime ervaring met kwalitatief onderzoek. Dit betreft met name diepte-interviews onder zowel professionals als kwetsbare doelgroepen.
  • Werkte mee aan de ontwikkeling van richtlijnen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.
  • Vindt complexe vraagstukken op het snijvlak tussen zorg en veiligheid en waarvoor samenwerking tussen verschillende domeinen noodzakelijk is boeiend.

In team Monitoring en impact met Ingrid