Hoe
werken wij

Onderzoek, kennisdeling en advies. Die combinatie, dat is onze kracht.

Wie langdurige zorg wil verbeteren, moet van vele markten thuis zijn. Verschillende taken combineren en integreren: daarmee maken we het verschil. We voeren onze taken uit op een innovatieve manier, samen met het veld en andere partners. Want samen kom je verder. Door met elkaar kennis te ontwikkelen, deze met elkaar te delen en te leren van elkaar houden we de zorg betaalbaar. En efficiënt. En inspirerend. Want zien hoe anderen bezig zijn en slagen in wat zij doen, dat werkt enorm motiverend.  

Innovatie en Onderzoek

De langdurende zorg van nu draait om ontdekkingen doen. We betreden onbegaan terrein en komen allerlei uitdagingen tegen. Met een onderzoekende houding kijken we naar vragen en knelpunten. Wat speelt er? Wat betekent dat voor zorgprofessionals en cliënten? Wat is nodig om het makkelijker en beter te maken? Wat heeft eerder gewerkt? En wat waren toen de succesfactoren?

Lees meer over Innovatie en Onderzoek

Kennisdeling

Om alle cliënten in de langdurende zorg van dienst te zijn, verspreiden we ontwikkelde kennis op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Bijvoorbeeld via workshops en trainingen of via onze kennispleinen en KICK-protocollen. Hier kunnen zorgprofessionals gemakkelijk betrouwbare kennis ophalen en delen. Zo maken we samen de zorg beter.  

Lees meer over Kennisdeling

Advies en Implementatie  

Omdat elke organisatie anders is, is een specifiek advies op maat soms nodig. Met de cliënt als uitgangspunt helpen we u ontdekken wat moet veranderen en hoe dat kan. En we begeleiden grootschalige implementatietrajecten, om de verandering te verduurzamen. Zo helpen we bijvoorbeeld om draagvlak te creëren en zoeken we mee naar (technische) oplossingen.

Lees meer over Advies en Implementatie