Jaarverslag

Als kennisorganisatie is het onze taak om kennis te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Zodat kennis ook echt de beoogde impact heeft. Daar hebben we in de afgelopen jaren een stevige basis voor neergezet van waaruit we samen met onze partners kunnen groeien.

Dit blijkt onder meer uit onze kennispleinen en websites die continu nieuwe records verbreken. Toch is het belangrijk om te kijken hoe we de kennisinfrastructuur verder kunnen optimaliseren. In de afgelopen jaren hebben we daarvoor belangrijke stappen gezet.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl