Jaarverslag

Als kennisorganisatie is het onze taak om kennis te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Zodat kennis ook echt de beoogde impact heeft. Daar hebben we in de afgelopen jaren een stevige basis voor neergezet van waaruit we samen met onze partners kunnen groeien.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit onze kennispleinen en websites die continu nieuwe records verbreken. Zo liet het Kennisplein Zorg voor Beter in 2018 een groei van 25% zien en het Kennisplein Gehandicaptensector van 18%. Toch is het belangrijk om te kijken hoe we de kennisinfrastructuur verder kunnen optimaliseren. In 2018 hebben we daarvoor belangrijke stappen gezet.

Meer informatie? Neem contact op met:

AnneliesVoorzitter raad van bestuur
Annelies
Versteegden
Voorzitter raad van bestuur a.versteegden@vilans.nl 06 20 01 53 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl