Jaarverslag

Betaalbare zorg willen we allemaal. Maar hoe sluit je met beperkte middelen goed aan bij wensen en behoeften van cliënten? In 2016 hielpen we meer dan 650 zorgorganisaties deze uitdaging vorm te geven.

Samen met partners, stakeholders, zorgprofessionals en cliënten maakten we het verschil. Op veel manieren, op veel momenten en voor veel mensen. Soms in kleinschalige projecten bij één organisatie, soms in grote landelijke programma's met meerdere partners en met subsidie van VWS. Bijvoorbeeld om het antibioticagebruik in verpleeghuizen terug te dringen en zo resistentie te voorkomen. Of in het programma Dementiezorg voor elkaar, waarin we samenwerkende professionals uit zorg, wonen en welzijn ondersteunen die zich inzetten voor thuiswonende mensen met dementie. In ons jaarverslag over 2016 leest u al onze hoogtepunten.

Bekijk ons jaarverslag over 2016

Ons doel voor de toekomst

De komende jaren gaan we door met het verschil maken. Zorgprofessionals helpen betere zorg te bieden aan hun cliënten: dat is wat ons drijft. Samen zorgen we voor zorg die beter werkt. Voor een samenleving waarin ieder mens het leven kan leiden dat hij wenst en keuzes kan maken die daarbij passen. Binnen of buiten een zorglocatie, in een veilige omgeving, met verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. De mens staat centraal, niet zijn ziekte of beperking.

Meer informatie? Neem contact op met:

AnneliesVoorzitter raad van bestuur
Annelies
Versteegden
Voorzitter raad van bestuur a.versteegden@vilans.nl 06 20 01 53 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl