Domeinoverstijgende financiering: grip op verschuivende kosten en baten


De behoefte en de noodzaak om samen te werken over domeinen heen wordt steeds groter. Sociaal en medisch domein lopen in de praktijk door elkaar heen en bedienen vaak dezelfde populatie.

Zorg- en welzijnsorganisaties werken daardoor steeds vaker samen in netwerken waar ook gemeenten en zorgverzekeraars bij aansluiten. Dat zorgt voor een aantal uitdagingen, niet in de laatste plaats op het financiële vlak. De Wmo, Wlz en Zvw bepalen de financiële schotten waardoor een investering van de ene partij winst oplevert voor een andere partij.