Kennisdossier integrale zorg en ondersteuning


Het ‘Kennisdossier integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk’ is een interactieve infographic die aan de hand van 4 informatiekaarten achtergrondinformatie en relevante ontwikkelingen over de zorgtransities schetst.

De infographic biedt een beschrijving van de verschillende spelers in het krachtenveld en de manier waarop de toegang tot integrale zorg en ondersteuning in de wijk geregeld is. Ook vindt u voorbeelden van de samenstelling en vormgeving van de sociale wijkteams en de rol die de wijkverpleegkundige hierbij speelt. Het kennisdossier is bedoeld voor zorgverleners, wijkprofessionals, gemeenten, maar ook voor Wmo-raden en onderwijsdoeleinden.