Overzicht verplichte registraties begeleiders in de gehandicaptenzorg


Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg ervaren veel registratielast. Maar er is veel onduidelijkheid over welke registraties vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. In het kader van het programma ‘Aanpak Administratieve lasten in de langdurige zorg’ komen wij - in samenwerking met Zorg Zaken Groep - met een handig overzicht van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg.

Fabels rondom registraties

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht is om te registreren. Ook worden een aantal rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGZ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn voor begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Onduidelijkheid wettelijk verplichte registraties

Vilans heeft dit overzicht ontwikkeld naar aanleiding van het eerder verschenen rapport ‘Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg, november 2014’. Daaruit bleek dat er veel onduidelijkheid is over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn.
De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep. Bij de ontwikkeling van het overzicht zijn verschillende partijen betrokken geweest, waaronder: 

  • Ministerie van VWS
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)