Rekenhulp Valpreventie


De nieuwe Rekenhulp Valpreventie laat in 3 stappen zien wat de kosten en de baten van valpreventie zijn in een lokale situatie. De Rekenhulp is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties, GGD en gezondheidscentra. De uitkomsten van de rekenhulp zijn heel concreet en kunnen helpen bij het gesprek over organisatie en financiering van valpreventie.

Bekijk een rekenvoorbeeld (pdf) of vul direct de rekenhulp in voor uw situatie:

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

ErasmusMC, Vilans en VeiligheidNL hebben de Rekenhulp ontwikkeld op basis van de inzichten uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor valpreventie bij ouderen. In samenwerking met professionals en mantelzorgers is daarbij ook gekeken naar haalbare scenario’s om valpreventie in de praktijk uit te voeren. Deze zijn opgenomen in de Rekenhulp.

Health Impact Bond

Een zogeheten Health Impact Bond is een alternatief financieringsmodel voor preventieprogramma’s. Dit kan een oplossing bieden om structureel aandacht te geven aan valpreventie. In zo’n constructie investeren private partijen in kostenbesparende effectieve interventies en ontvangen zij bij succes hun investering met rendement terug. Interesse te participeren in een dergelijke vorm? Klik hier voor meer informatie.