Routekaart domeinoverstijgende samenwerking


In samenwerking met:
Monique Spierenburg, Sandra Dahmen, Nick Zonneveld, Kelsey Benning en Kiyomid van der Veer

Mensen met een zorg en/of ondersteuningsbehoefte wonen steeds langer thuis. Deels omdat zij dit zelf willen, maar ook omdat hier in beleidskeuzes op aangestuurd wordt. Om dit mogelijk te maken werken gemeenten, verzekeraars en aanbieders aan het leveren van zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Omdat zorg- en ondersteuningsvragen van kwetsbare mensen vaak niet onder te verdelen zijn naar financieringsdomeinen zetten steeds meer partijen de stap om financiering ondersteunend te maken aan de integrale zorgvraag.

Het opzetten van een dergelijk domeinoverstijgende initiatief of project is echter niet makkelijk. Elk financieringsdomein kent zijn eigen regels en deze regels zijn niet altijd verenigbaar. Bij het werken aan domeinoverstijgende financiering is het daarom van belang om van begin af aan samen het goede gesprek te voeren.

Deze routekaart is bedoeld als ‘praatplaat’ of discussiestuk bij de opstart van domeinoverstijgende initiatieven waar verschillende partijen aan deelnemen. Deze plaat kan gebruikt worden om de spelregels van elkaars domein beter te leren kennen en afspraken te maken over de uiteindelijke financiering van het initiatief.


In samenwerking met:
Monique Spierenburg, Sandra Dahmen, Nick Zonneveld, Kelsey Benning en Kiyomid van der Veer