Slimme sensortechnologie voor verantwoorde nachtzorg


Tijdens de beurs Zorg&ICT 2015 werd een aantal presentaties verzorgd over pilots met in zorginstellingen voor langdurende zorg. Door toepassing van slimme sensortechnologie blijkt het mogelijk het aantal loze alarmmeldingen drastisch te verlagen.

Het toepassen van detectiesystemen roept onvermijdelijk vragen op over het al dan niet accepteren van ‘big brother’. Om maximale privacy te waarborgen wordt altijd begonnen met een nuloptie: alle functies staan standaard uit.

Het tijdschrift FMT Gezondheidszorg publiceerde een artikel over dit onderwerp en baseerde zich op de lezingen van Henk Herman Nap, senior adviseur eHealth bij Vilans.