Versterk uw innovatiekracht als een echte zorgvernieuwer


In samenwerking met:
Een enthousiaste groep zorgvernieuwers

Veel organisaties willen hun zorgverlening vernieuwen en verbeteren. Steeds meer beleidsbepalers raken ervan overtuigd dat innovaties niet over afdelingen en medewerkers ‘uitgerold’ kunnen worden, maar dat medewerkers nauw betrokken moeten worden bij het innovatieproces. Hoe doet u dat op een goede manier? Hoe geeft u innovatie bottom-up vorm? Hoe stimuleert u een medewerker in uw organisatie om met een vernieuwend idee te komen en dit uit te proberen? En hoe zorgt u ervoor dat het management in uw organisatie de juiste randvoorwaarden organiseert?

Bottom-up innoveren en tegelijkertijd top-down richting geven? In deze publicatie vindt u ervaringen, tips en middelen die zorgvernieuwers in de ouderenzorg inzetten. Laat u inspireren en benut dit om de innovatiekracht in uw organisatie te verstevigen.


In samenwerking met:
Een enthousiaste groep zorgvernieuwers