Voorbeeldbeleidsplan Wet zorg en dwang


Een van de voorwaarden van de Wet zorg en dwang (Wzd) is het maken van een beleidsplan Wet zorg en dwang. In dit beleidsplan leg je als organisatie vast wat je visie is op vrijheid en zorg en hoe je in de praktijk vormgeeft aan de onderdelen van de wet. Persoonsgericht kijken en multidisciplinair samenwerken zijn hierbij essentieel.

Vilans ontwikkelde dit conceptbeleidsplan dat de onderdelen van de wet goed weergeeft en ruimte biedt voor eigen invulling. Ga er mee aan de slag en vul het beleidsplan zelf in.