Voorbeeld beleidsplan Wzd voor de ambulante zorg


Een van de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang (Wzd) is het hebben en uitvoeren van een visie op het leven in vrijheid van cliënten met complexe zorgvragen. In dat beleidsplan leg je als organisatie vast wat je visie is op vrijheid en zorg en hoe je in de praktijk vorm geeft aan de onderdelen van de wet. Persoonsgericht kijken en multidisciplinair samenwerken zijn hierbij essentieel. 

In augustus 2020 kwam Vilans met het voorbeeldbeleidsplan Wet zorg en dwang. Nu is er deze aangepaste versie, speciaal voor de zorg in de wijk Leven in vrijheid - Voorbeeldbeleidsplan zorg en dwang voor cliënten met complexe zorgvragen in de wijk

Het document gaat in op alle onderdelen van de wet, geeft daarbij voorbeelden uit de praktijk en biedt ruimte voor eigen invulling.