Whitepaper - Persoonsgerichte zorg


Hoe zorgen we in deze dynamische tijd ervoor dat mensen in kwetsbare posities persoonsgerichte zorg ontvangen die bij hun leefwereld aansluit? Op die vraag geven Vilans-onderzoekers antwoord in de whitepaper Persoonsgerichte zorg, kansen en dilemma’s. Zij stellen dat de coronacrisis het momentum is om dingen béter en ánders te doen. De publicatie biedt twee oplossingsrichtingen voor meer persoonsgerichte zorg: ‘digitale transformatie’ en ‘integrale samenwerking zorg en sociaal domein’.