Nieuwste wijzigingen bij Vilans-protocollen


Dagelijks werkt het team van professionals aan de ontwikkeling en het updaten van de Vilans-protocollen. Daarvoor stellen zij zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen en publicaties en nieuwe materialen op het gebied van voorbehouden risicovolle handelingen. Kennis en kritische opmerkingen uit de zorgpraktijk worden gebruikt om de Vilans-protocollen te verbeteren.