Zelfscan Wzd - Hoever bent u al in de praktijk?


Als zorgprofessional biedt u zo goed mogelijke persoonsgerichte zorg, samen met de cliënt en naasten. Ook als de cliënt de gevolgen van een besluit niet overziet of zelf geen besluit kan nemen. U wil voorkomen dat een cliënt zichzelf of iemand anders ernstig nadeel of schade toebrengt. Daarbij kan het gebeuren dat u, als er geen andere oplossingen zijn om dat ernstig nadeel te voorkomen, onvrijwillige zorg moet bieden. Dit is zorg waar de cliënt zich tegen verzet of niet mee instemt. Hoe u dit zorgvuldig doet, is geregeld in de Wet zorg en dwang. Maar hoever bent ú al met de invoering van de Wzd in uw organisatie?

Verbeteren en leren met de zelfscan

Met de zelfscan Wzd kijken teamleden samen, onder begeleiding van bijvoorbeeld een teammanager, een kwaliteitsmedewerker of Wzd-functionaris, hoever zij zijn met de toepassing van de Wet zorg en dwang in de praktijk. Wat gaat goed? Wat verdient nog extra aandacht en wat moeten zij daarvoor nog doen?

De zelfscan bestaat uit:

Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten, gaat het team in gesprek over vrijheid en veiligheid. Zo ontstaat er een gezamenlijk beeld van waar het team staat en waar ze nog aan kunnen werken.

Beeld van de locatie/organisatie

Het is ook waardevol om een beeld te krijgen waar de locatie of organisatie als geheel staat. Daarvoor is een handig Excel-bestand gemaakt, waarin de resultaten van de teams samen worden weergegeven. Zo ziet u in één oogopslag wat de sterke en minder sterke punten zijn op de locatie en waaraan te werken.