[Ont]Regel de Langdurige Zorg - Minder regeldruk, meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Medewerkers besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’ werken we daarom, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg. 

Zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg besteden gemiddeld 30 procent van hun tijd aan administratieve taken blijkt uit onderzoek van Berenschot. Soms is de herkomst van een regel onduidelijk, blijkt deze in de praktijk onnodig of kan een proces verbeterd worden. Dit kan de ervaren regeldruk vergroten. Er zijn al verschillende initiatieven gestart om die regeldruk te verminderen. Door zorgorganisaties zelf en ook met [Ont]Regel de Zorg (ORDZ) van VWS. Het programma [Ont[Regel de Langdurige Zorg is hier een onderdeel van. 

Effectieve aanpak meer tijd voor zorg

Else Stapersma, projectleider Vilans: ‘Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies.’ We ontwikkelen daarom een effectieve aanpak waardoor zorgmedewerkers meer tijd aan zorg kunnen besteden en minder administratieve handelingen moeten uitvoeren. Dit doen we door:

  • De bestaande kennisinfrastructuur van Vilans verder te ontwikkelen waar we relevante kennis en middelen bundelen rondom het voorkomen en afbouwen van regeldruk. Dit doen we voor zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. 
  • Tools en activiteiten te ontwikkelen die zorgorganisaties kunnen inzetten, activeren en inspireren om administratieve lasten terug te dringen.
  • Inzicht te geven in de totstandkoming van registraties.
  • Externe regeldruk inventariseren en agenderen op landelijk niveau.
  • Een online meldpunt in te richten voor zorgprofessionals waar zij terecht kunnen met vragen, goede voorbeelden of ideeën.

Schrap- en snapsessies ouderen- en gehandicaptenzorg

Samen met (sociale) partners VVT en gehandicaptenzorg gaan we daarnaast actief aan de slag met het terugdringen van ervaren regeldruk. Dit doen we door regionale schrap- en snapsessies te organiseren waarbij het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en processen centraal staat. De resultaten uit deze bijeenkomsten delen we vervolgens met het veld. Deelnemers aan de schrapsessie maken de regeldruk binnen hun organisatie inzichtelijk met behulp van de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en krijgen handvatten hoe zij zelf de (interne)regeldruk kunnen aanpakken.

De snapsessie is een vervolgbijeenkomst. Zorgprofessionals gaan met organisaties zoals de inspectie of beroepsorganisaties in gesprek over vraagstukken en mogelijke oplossingen rondom administratieve lasten. Hierdoor krijgen zorgprofessionals beter zicht op het waarom van bepaalde registraties. Ook levert het de beleids- en overheidsorganisaties input op waardoor op landelijk niveau (externe) regeldruk beter kan worden aangepakt.

In november 2018 is de eerste bijeenkomst georganiseerd. In 2020 vinden nog 4 schrapsessies in de VVT plaats en 3 in de gehandicaptensector. Wilt u hier ook aan meedoen?

Bekijk de verschillende datums voor de ouderenzorg

Bekijk de verschillende datums voor de gehandicaptenzorg

Wie organiseren de schrapsessies?

De schrap- en snapsessies worden georganiseerd door de sociale partners VVT: ActiZ, NU’91, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en Zorgthuisnl, en vanuit de gehandicaptenzorg: BPSW, NIP, NVAVG, NVO, StAG, VGN en V&VN. In samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans.

5 boosdoeners van regeldruk in de langdurige zorg

Om regeldruk duurzaam aan te pakken moeten we naar de dieperliggende oorzaken kijken. In het kader van het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg onderzochten we de oorzaken van regeldruk. U vindt ze in het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg - boosdoeners blootgelegd’. Dit onderzoek biedt inzicht in het probleem en geeft ook richting om toe te werken naar duurzame oplossingen voor de regeldruk.

Download het rapport

Bekijk 5 oorzaken van regeldruk in de onderstaande animatievideo:

Download de infographic over regeldruk

Meer weten?

Wilt u weten wat er al op het thema registratielasten gebeurt? Bekijk dan de volgende artikelen en producten: 

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior Adviseur
Else
Stapersma
Senior Adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl