(Ont)regel de langdurige zorg - Minder regeldruk, meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Medewerkers besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ werken we daarom, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg. 

Zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg besteden gemiddeld 30% van hun tijd aan administratieve taken blijkt uit onderzoek van Berenschot. Soms is de herkomst van een regel onduidelijk, blijkt deze in de praktijk onnodig of kan een proces verbeterd worden. Dit kan de ervaren regeldruk vergroten. Er zijn al verschillende initiatieven gestart om die regeldruk te verminderen, zoals het actieplan (Ont)regel de zorg (Ordz) van VWS en door zorgorganisaties zelf. In het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ voeren we samen met verschillende partners de acties uit het plan van Ordz uit.

Effectieve aanpak meer tijd voor zorg

Else Stapersma, projectleider Vilans: ‘Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies.’ We ontwikkelen daarom een effectieve aanpak waardoor zorgmedewerkers meer tijd aan zorg kunnen besteden en minder administratieve handelingen moeten uitvoeren. Dit doen we door:

  • Een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waar we relevante kennis en middelen bundelen rondom het voorkomen en afbouwen van regeldruk. 
  • Tools en activiteiten te ontwikkelen die zorgorganisaties kunnen inzetten, activeren en inspireren om administratieve lasten terug te dringen.
  • Inzicht te geven in de totstandkoming van registraties.
  • Een online meldpunt in te richten voor zorgprofessionals waar zij terecht kunnen met vragen, goede voorbeelden of ideeën.

Schrap- en verbetersessies verpleeghuiszorg en wijkverpleging

Samen met de sociale partners ActiZ, NU’91, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en Zorgthuisnl, gaan we daarnaast actief aan de slag met het terugdringen van ervaren regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Dit doen we door regionale schrap- en verbetersessies te organiseren waarbij het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ centraal staat. De resultaten uit deze bijeenkomst delen we vervolgens met het veld. Deelnemers aan de bijeenkomst maken de regeldruk binnen hun organisatie inzichtelijk met behulp van de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en krijgen handvatten hoe zij zelf de (interne)regeldruk kunnen aanpakken.
 
In november 2018 is de eerste bijeenkomst georganiseerd. In 2019 vinden nog 14 schrapsessies plaats. Wilt u hier ook aan meedoen?

Bekijk de verschillende data

Meer weten?

Wilt u weten wat er al op het thema registratielasten gebeurt? Bekijk dan de volgende artikelen en producten: 

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior Adviseur
Else
Stapersma
Senior Adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl