[Ont]Regel de Langdurige Zorg - Minder regeldruk, meer tijd voor zorg

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Medewerkers besteden veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Zij ervaren dit als belastend, want het gaat ten koste van de tijd voor zorg aan bewoners en cliënten. In het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’ werken we daarom, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk en meer tijd voor zorg. 

Zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg besteden gemiddeld 30% van hun tijd aan administratieve taken blijkt uit onderzoek van Berenschot. Soms is de herkomst van een regel onduidelijk, blijkt deze in de praktijk onnodig of kan een proces verbeterd worden. Dit kan de ervaren regeldruk vergroten. Er zijn al verschillende initiatieven gestart om die regeldruk te verminderen. Door zorgorganisaties zelf en ook met [Ont]Regel de Zorg (ORDZ) van VWS. Het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg is hier een onderdeel van. 

Effectieve aanpak meer tijd voor zorg

Else Stapersma, projectleider Vilans: ‘Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies.’ We ontwikkelen daarom een effectieve aanpak waardoor zorgmedewerkers meer tijd aan zorg kunnen besteden en minder administratieve handelingen moeten uitvoeren. Dit doen we door:

 • De bestaande kennisinfrastructuur van Vilans verder te ontwikkelen waar we relevante kennis en middelen bundelen rondom het voorkomen en afbouwen van regeldruk. Dit doen we voor zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. 
 • Tools en activiteiten te ontwikkelen die zorgorganisaties kunnen inzetten, activeren en inspireren om administratieve lasten terug te dringen.
 • Inzicht te geven in de totstandkoming van registraties.
 • Externe regeldruk inventariseren en agenderen op landelijk niveau.
 • Een online meldpunt in te richten voor zorgprofessionals waar zij terecht kunnen met vragen, goede voorbeelden of ideeën.

5 boosdoeners van regeldruk in de langdurige zorg

Om regeldruk duurzaam aan te pakken moeten we naar de dieperliggende oorzaken kijken. In het kader van het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg onderzochten we de oorzaken van regeldruk. U vindt ze in het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg - boosdoeners blootgelegd’. Dit onderzoek biedt inzicht in het probleem en geeft ook richting om toe te werken naar duurzame oplossingen voor de regeldruk.

Download het rapport

Bekijk 5 oorzaken van regeldruk in de onderstaande animatievideo:

Download de infographic over regeldruk

Oplossingsrichtingen regeldruk

Alleen het schrappen van regels is niet voldoende om de regelruk echt aan te pakken. Daarom werken zorgorganisaties uit de ouderenzorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg samen met landelijke partijen aan een duurzame aanpak van regeldruk. Dit doen zij in vier Ontregellabs. In de labs onderzoeken de deelnemers wat oorzaken van regeldruk zijn en ontwikkelen en testen zij oplossingsrichtingen die voor de hele sector toepasbaar kunnen zijn. Elk Ontregellab richt zich op 1 specifiek thema:

 1. ECD
 2. Zorgplan
 3. Incidenten melden
 4. HACCP 

Schrap- en snapmail

In 2019 organiseerden we schrap- en snapsessies waarin teams uit de VVT en gehandicaptenzorg aan de slag gingen met het terugdringen van de regeldruk. Vanwege corona kunnen de fysieke bijeenkomsten niet doorgaan. Om toch in teamverband te kunnen werken aan meer tijd voor zorg en minder regeldruk, bieden we een online variant aan: De Schrap- en snapmail. Met de Schrap- en snapmail gaat u met uw team stap voor stap aan de slag met de toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg'. Deze methode helpt om op een eenvoudige manier (onnodige) registraties op te sporen, efficiënter in te richten of af te schaffen.

Meer weten over het terugdringen van de regeldruk? Bekijk dan de ook speciale sectorspecifieke pagina’s:

Terugblik webinar Vilans Talks - reflecteren op 10 jaar ontregelen

Benieuwd naar meer praktische voorbeelden om mee aan de slag te gaan? Bekijk dan dit webinar terug. Hieronder ziet u ook de tijden waarop de sprekers hun verhaal starten. 

 • Elsbeth Zielman - 2:45 minuut
 • Else Stapersma - 9:55 minuut
 • Emilie de Roy van Zuydewijn - 20:50 minuut
 • Boukje Keijzer - 42:10 minuut
 • Paul Iske - 1 uur 3 minuten

Meer weten?

Wilt u weten wat er al op het thema registratielasten gebeurt? Bekijk dan de volgende artikelen en producten: 

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl