Naar hoofdinhoud

[Ont]Regel de Langdurige Zorg - Minder regeldruk, meer werkplezier

Registraties zijn bedoeld voor betere zorg en meer werkplezier. Lijken registraties niet zinvol? Dan leiden ze vaak tot regeldruk bij zorgmedewerkers. In het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’ werken we daarom, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier.

In de afgelopen jaren is een aanpak ontwikkeld met en voor het veld om als zorgorganisatie aan de slag te gaan met ontregelen. Zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg besteden namelijk gemiddeld 30% van hun tijd aan administratieve taken. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot. 

OntregelBlik: meer tijd voor zorg dankzij effectieve aanpak

Die aanpak heeft geresulteerd in de online OntregelBlik. De OntregelBlik helpt zorgorganisaties effectief om regeldruk te voorkomen en te verminderen. Door bewezen praktische werkvormen, handvatten, tips en ervaringsverhalen te bieden, verdeeld over verschillende onderwerpen. Een zorgorganisatie kijkt welk onderwerp bij haar situatie past door eerst te bepalen waar ze staat met het ontregelen. De aanpak is laagdrempelig, flexibel en overzichtelijk. En alles wat erin staat wordt regelmatig vernieuwd, aangevuld en verder ontwikkeld.

Hoe is de aanpak tot stand gekomen?

In 2019 organiseerde Vilans schrap- en snapsessies waarin teams uit de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en gehandicaptenzorg aan de slag gingen met het terugdringen van de regeldruk. Vanwege corona kwam er een online variant: de Schrap- en snapmail. Dat hield in dat zorgorganisaties de toolkit: Minder papier, meer tijd voor zorg’ inzetten in hun eigen praktijk. Deze methode vind je terug in de OntregelBlik  en helpt om op een eenvoudige manier (onnodige) registraties op te sporen, efficiënter in te richten of af te schaffen. 

Samen met partners organiseerde Vilans vervolgens in 2020 en 2021 de Ontregel-labs. Tijdens deze sessies gingen zorgorganisaties uit de ouderenzorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg aan de slag met het in kaart brengen van de regeldruk. Ook ontwikkelden en implementeerden ze een interventie om binnen hun organisatie de (ervaren) regeldruk te verminderen. Elk Ontregel-lab richtte zich op een specifiek thema: ECD Zorgplan, Incidenten melden of HACCP.

Onderzoekers van Vilans spraken later met medewerkers van elf deelnemende organisaties over de geleerde lessen. 

Effectieve aanpak meer tijd voor zorg

Else Stapersma, projectleider ORDLZ van Vilans: ‘Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd vrij te maken voor de mensen aan wie zij zorg verlenen. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hadden en hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies. Daarom was het zo waardevol om de initiatieven met zorgorganisaties en partners te doen.

Uit de geleerde lessen blijkt dat de merkbare effecten voortkomen uit hun aanpak van de dieperliggende oorzaken. Dat vind ik mooi. Want dat betekent dat je met het schrappen van formulieren er niet bent, zoals organisaties vaak denken bij het verminderen van regeldruk. Je moet echt met de dieperliggende oorzaken aan de slag.’ 

Dieperliggende oorzaken regeldruk 

De dieperliggende oorzaken voor regeldruk heeft Vilans al eerder onderzocht. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat registreren soms een (schijn)oplossing kan zijn voor een onderliggend gebrek aan vertrouwen in elkaar. Of zorgprofessionals stellen de regels en registraties zelf niet ter discussie. Dit onderzoek biedt inzicht in het probleem en geeft ook richting om toe te werken naar blijvende oplossingen voor de regeldruk.

Betere zorg en meer werkplezier

Stapersma: ‘Oplossingsrichtingen liggen deels bij zorgorganisaties en medewerkers zelf. Maar een oplossingsrichting kan ook zijn om met toekomstig beleid van regels de behoefte van de zorgprofessional centraal te zetten. Dus wat heeft die nodig om het werk goed te doen? En hoe kan dat bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van degene met een zorgvraag? Dan kun je regeldruk aan de voorkant voorkomen. En vergroot je het werkplezier van zorgmedewerkers. Vooral als het beleid en de regels hen helpen om te leren en hun werk te verbeteren.’  

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel via

Onze contactpersonen bij dit project