Psychofarmaca bewust gebruiken

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. Met het programma Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca helpen wij zorgorganisaties bewust om te gaan met psychofarmaca. Door oneigenlijk gebruik af te bouwen, vergroten we de kwaliteit van het leven van cliënten met dementie of een verstandelijke beperking.

Het moet anders, het kan anders 

Steeds meer zorgprofessionals raken ervan doordrongen dat het anders moet én anders kan. Zij zijn op zoek naar kennis en praktische tools om vorm te geven aan het afbouwen van het psychofarmacagebruik. Ons programma voorziet dan ook in een duidelijke behoefte. In dit programma ondersteunen wij 30 organisaties in de ouderen- en 10 in de gehandicaptenzorg.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken is één van deze organisaties. ‘Het terugdringen van gebruik van psychofarmaca in de zorg raakt mij, als oud-verpleegkundige, bijzonder’, zegt bestuurder Erwin Höppener. ‘30 jaar geleden was het toedienen van Haldol de normaalste zaak van de wereld. Denk je eens in dat een van je ouders voortdurend dit soort middelen krijgt aangereikt terwijl de omgeving niet weet wat vader of moeder tot bepaald gedrag beweegt. Het is zaak dat we de ruimte nemen om dit te veranderen.’

Regionale inspiratiesessies

Inmiddels is deelname aan het programma niet meer mogelijk, maar we benutten graag de ervaringen die we hebben opgedaan. Zo wisselden ruim 90 zorgprofessionals verhalen en tips uit tijdens de inspiratiesessie bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Waarom dit programma?

Uit onderzoek blijkt dat toediening van psychofarmaca zoals Haldol bij onbegrepen gedrag vaak niet het gewenste effect heeft. Bovendien hebben psychofarmaca nadelige bijwerkingen. Nadelen die helemaal niet nodig zijn, omdat er ook goede alternatieven beschikbaar zijn. De Wet Zorg en dwang stelt verder dat het onvrijwillig toedienen van gedragsmedicatie alleen is toegestaan als er geen passende alternatieven zijn. 

Jeroen Schumacher, coach bij het programma Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca: ‘De bijwerkingen van psychofarmaca zijn aanzienlijk. Mensen worden er suf van. Ze krijgen moeite met slikken, wat gevolgen heeft voor het eetpatroon. En er is een verhoogd risico op een beroerte, longontsteking en overlijden.’

Meer inspiratie afbouw psychofarmaca? 

Ervaringen met afbouw psychofarmaca in gehandicaptenzorg

Bewust gebruik van psychofarmaca kan enorm veel opleveren voor cliënten. Bekijk de uitzending van EenVandaag over wat afbouw van medicatie voor cliënten van Amerpoort betekende.onze-projecten-psychofarmaca-verminderen.jpg

Lees meer over het afbouwen van medicatie bij Amerpoort.

Anne-Mieke den Ouden, projectleider bij Vilans: 
‘Met meer aandacht voor alternatieven bij de behandeling van onbegrepen gedrag, neemt het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca af. Het expliciet maken van de inzet van psychofarmaca binnen het behandelplan, voorzien van een tijdig evaluatiemoment voor afbouw, laat in de praktijk goede resultaten zien. Ik merk dat er soms onvoldoende doordacht psychofarmaca wordt voorgeschreven. Bijvoorbeeld door onvoldoende onderbouwing binnen het behandelplan, of zonder dat er aandacht is voor de medicatie review. Met als gevolg dat er niet snel genoeg wordt afgebouwd of toediening onnodig in stand wordt gehouden. Ook is er sprake van onjuiste beeldvorming over de gevolgen bij afbouw. Men is in de veronderstelling dat het gedrag van de cliënt weer acuut opleeft wanneer je gaat afbouwen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Mieke den Ouden. 

Meer informatie? Neem contact op met:

Anne-MiekeExpert
Anne-Mieke
den Ouden
Expert a.denouden@vilans.nl 06 24 54 27 89
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl